Wilt u een goed doel aandragen voor de nieuwjaarscheque?

Jaarlijks reikt BIA/Zaandelta de Goede Doel cheque uit. Een goed doel uit de Zaanstreek ontvangt de cheque van 1000 euro. Vorig jaar was Stichting Alzheimer Zaanstad de gelukkige ontvanger. Weet u een goed doel die het bedrag goed kan gebruiken? 

Stuur ons dan de contactgegevens en een omschrijving waar het bedrag aan besteed gaat worden naar info@zaandelta.nl. Het bestuur kiest op 28 november een goed doel uit voor de cheque.

18 november Ondernermerstalkshow NV Zaanstad

Maandag 18 november vindt in de foyer van het Zaantheater weer de ondernemerstalkshow NV Zaanstad plaats. Op basis van interviews wordt het ondernemen in stad en streek belicht. De NV Zaanstad is een initiatief van het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland en de gemeente Zaanstad. De presentatie is in handen van Jaap Sluis, dit keer terzijde gestaan door Zaans onderneemster Marjan Hoffman. De NV Zaanstad is gratis toegankelijk.
 
Inloop vanaf 16.30 uur, de talkshow is van 17.00 tot 18.00 uur. Aansluitend kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.
 
U bent van harte uitgenodigd!
 
 

Uitnodiging | dinsdag 24 september BBQ

De inkt op de akte van fusie is net opgedroogd! Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder zijn nu definitief gefuseerd.

Reden voor een feestje!

Graag vieren we dit met u tijdens een gezellige avond op dinsdag 24 september vanaf 17.00 uur bij Orange Nautical op de Sluispolderweg 8A. De BBQ gaat aan, eten, drinken en muziek is aanwezig. Alleen u nog! Meld u aan via onderstaande button.

 

Praktijkleren subsidie

Biedt u een praktijk- of leerwerkplaats aan, dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie (max. € 2.700,-) is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student op VMBO/VSO/MBO/HBO niveau. Voor het schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om nu een aanvraag in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dynova.

SAVE THE DATE | dinsdag 24 september BBQ

In augustus wordt de akte van fusie ondertekend en is de fusie tussen Zaandelta en BIA officieel een feit! Dat willen we graag met de leden vieren met een gezellige BBQ. Zet dinsdag 24 september rond 17.00 uur dus alvast in uw agenda! Orange Nautical opent haar deuren om hier een memorabel moment van te maken!

Aanmelden kan hier–>

Werkgroep Transitie Achtersluispolder opgericht

Het zal niemand ontgaan zijn: er zijn plannen om in de Achtersluispolder (ASP) werken en wonen te combineren. Dit heeft verregaande gevolgen voor de ondernemers in het gebied. Wat gaat er precies gebeuren? Waar komen woningen? Moet er plaats gemaakt worden voor woningen? Wat betekent het voor de infrastructuur? Dat zijn direct de vragen die bij de ondernemers opkomen.

Walter Benecke van Benecke, Vincent van Vliet van Sturm, Richie Oberegger van Hansel Salades, Aksel Kalf van Plooijer en Danny Schoehuijs van Schoehuijs Bandenservice zijn betrokken in de werkgroep Transitie Achtersluispolder om  er voor te zorgen dat de belangen van de ondernemers in de ASP worden meegenomen in de transitie.

De werkgroep staat in nauw contact met de gemeente over de plannen en volgen het op de voet. Daarnaast is er contact met de grootste ondernemersvereniging van Amsterdam, ORAM, waar ze advies inwinnen over het proces. Zij hebben namelijk ook te maken met dergelijke situaties. Tevens is er een adviesgroep Transitie waarin ook de gemeente betrokken is. Walter Benecke zit aan tafel bij deze adviesgroep en doet verslag in de werkgroep.

Door middel van een enquête wil de werkgroep informatie ophalen bij de ondernemers op twee thema’s. Ten eerste de toekomst: wat zijn de toekomstplannen van de ondernemers, is er een verplaatsingswens en hoe zien zij duurzaamheid hierin. Het tweede thema is infrastructuur: hoeveel transportbewegingen zijn er in het gebied, in hoeverre is openbaar vervoer een toegevoegde waarde en hoe zit het met het (zakelijke en recreatief) watertransport.

Op basis van input van de werkgroep, de adviesgroep en de enquête onder de ondernemers gaat de werkgroep met de gemeente om tafel. Dan zal de werkgroep aangeven hoe de belangen van ondernemers kunnen worden ingericht als basis voor de ontwikkelstrategie. Bijvoorbeeld met casuïstiek en het aangeven van de mogelijke scenario’s.

Heeft u vragen over de transitie? Neem contact met ons op via info@bia-zaandam.nl.

 

15 tips om inbraak en diefstal in uw bedrijf te voorkomen

Uw bedrijf is uw levenswerk, u hebt het met eigen handen opgericht en werkt er met hart en ziel voor. Ongewenst bezoek is daarom het laatste waarop u zit te wachten. Het heeft niet alleen financieel nadelige gevolgen, het is soms ook een traumatische ervaring. Slachtoffers van diefstal of een inbraak blijven lange tijd met een gevoel van onbehagen en onveiligheid zitten. Een goede reden om er alles aan te doen om diefstal of inbraak in uw bedrijf te voorkomen. Lees meer–>