18 november Ondernermerstalkshow NV Zaanstad

Maandag 18 november vindt in de foyer van het Zaantheater weer de ondernemerstalkshow NV Zaanstad plaats. Op basis van interviews wordt het ondernemen in stad en streek belicht. De NV Zaanstad is een initiatief van het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland en de gemeente Zaanstad. De presentatie is in handen van Jaap Sluis, dit keer terzijde gestaan door Zaans onderneemster Marjan Hoffman. De NV Zaanstad is gratis toegankelijk.
 
Inloop vanaf 16.30 uur, de talkshow is van 17.00 tot 18.00 uur. Aansluitend kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.
 
U bent van harte uitgenodigd!
 
 

Uitnodiging | dinsdag 24 september BBQ

De inkt op de akte van fusie is net opgedroogd! Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder zijn nu definitief gefuseerd.

Reden voor een feestje!

Graag vieren we dit met u tijdens een gezellige avond op dinsdag 24 september vanaf 17.00 uur bij Orange Nautical op de Sluispolderweg 8A. De BBQ gaat aan, eten, drinken en muziek is aanwezig. Alleen u nog! Meld u aan via onderstaande button.

 

Praktijkleren subsidie

Biedt u een praktijk- of leerwerkplaats aan, dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie (max. € 2.700,-) is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student op VMBO/VSO/MBO/HBO niveau. Voor het schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om nu een aanvraag in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dynova.

SAVE THE DATE | dinsdag 24 september BBQ

In augustus wordt de akte van fusie ondertekend en is de fusie tussen Zaandelta en BIA officieel een feit! Dat willen we graag met de leden vieren met een gezellige BBQ. Zet dinsdag 24 september rond 17.00 uur dus alvast in uw agenda! Orange Nautical opent haar deuren om hier een memorabel moment van te maken!

Aanmelden kan hier–>

Werkgroep Transitie Achtersluispolder opgericht

Het zal niemand ontgaan zijn: er zijn plannen om in de Achtersluispolder (ASP) werken en wonen te combineren. Dit heeft verregaande gevolgen voor de ondernemers in het gebied. Wat gaat er precies gebeuren? Waar komen woningen? Moet er plaats gemaakt worden voor woningen? Wat betekent het voor de infrastructuur? Dat zijn direct de vragen die bij de ondernemers opkomen.

Walter Benecke van Benecke, Vincent van Vliet van Sturm, Richie Oberegger van Hansel Salades, Aksel Kalf van Plooijer en Danny Schoehuijs van Schoehuijs Bandenservice zijn betrokken in de werkgroep Transitie Achtersluispolder om  er voor te zorgen dat de belangen van de ondernemers in de ASP worden meegenomen in de transitie.

De werkgroep staat in nauw contact met de gemeente over de plannen en volgen het op de voet. Daarnaast is er contact met de grootste ondernemersvereniging van Amsterdam, ORAM, waar ze advies inwinnen over het proces. Zij hebben namelijk ook te maken met dergelijke situaties. Tevens is er een adviesgroep Transitie waarin ook de gemeente betrokken is. Walter Benecke zit aan tafel bij deze adviesgroep en doet verslag in de werkgroep.

Door middel van een enquête wil de werkgroep informatie ophalen bij de ondernemers op twee thema’s. Ten eerste de toekomst: wat zijn de toekomstplannen van de ondernemers, is er een verplaatsingswens en hoe zien zij duurzaamheid hierin. Het tweede thema is infrastructuur: hoeveel transportbewegingen zijn er in het gebied, in hoeverre is openbaar vervoer een toegevoegde waarde en hoe zit het met het (zakelijke en recreatief) watertransport.

Op basis van input van de werkgroep, de adviesgroep en de enquête onder de ondernemers gaat de werkgroep met de gemeente om tafel. Dan zal de werkgroep aangeven hoe de belangen van ondernemers kunnen worden ingericht als basis voor de ontwikkelstrategie. Bijvoorbeeld met casuïstiek en het aangeven van de mogelijke scenario’s.

Heeft u vragen over de transitie? Neem contact met ons op via info@bia-zaandam.nl.

 

15 tips om inbraak en diefstal in uw bedrijf te voorkomen

Uw bedrijf is uw levenswerk, u hebt het met eigen handen opgericht en werkt er met hart en ziel voor. Ongewenst bezoek is daarom het laatste waarop u zit te wachten. Het heeft niet alleen financieel nadelige gevolgen, het is soms ook een traumatische ervaring. Slachtoffers van diefstal of een inbraak blijven lange tijd met een gevoel van onbehagen en onveiligheid zitten. Een goede reden om er alles aan te doen om diefstal of inbraak in uw bedrijf te voorkomen. Lees meer–>

Overlast hangjongeren melden

Af en toe krijgen wij een telefoontje van een ondernemer die overlast ervaart van rondhangende jeugd. Vernieling en het achterlaten van afval is dat het gevolg hiervan. Wanneer wij een dergelijke melding krijgen, melden wij het bij onze vaste contactpersonen bij de politie, handhaving en beveiliging. Zij houden dan een extra oogje in het zeil, rijden een keer extra langs en spreken de personen waar mogelijk aan. Ervaart u dergelijke overlast? Laat het ons weten via info@bia-zaandam.nl, info@zaandelta.nl of 06-51489273.

Meld u aan voor de Zaanse Beursvloer 10 oktober!

Beursvloer 10 oktober 2019 16.00 uur Inntel Hotel Zaandam

De Zaanse Uitdaging organiseert jaarlijks een drukbezochte, maatschappelijke Beursvloer. Tijdens deze Zaanse Beursvloer sluiten maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven matches tussen vraag en aanbod. Ter plekke handelen alle aanwezigen in kennis, materialen en menskracht. Meld u aan!

Wat is de Zaanse Uitdaging?
De Zaanse Uitdaging: de makelaar tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers. De Zaanse Uitdaging is een stichting die vragen van maatschappelijke organisaties koppelt aan aanbod van ondernemers. Dit gebeurt altijd met gesloten beurs.

Wat gebeurt er op de Beursvloer?
Tijdens de energieke, anderhalf uur durende Beursvloer zijn de maatschappelijke organisaties en de ondernemers zelf aanwezig. Iedereen loopt rond, kan elkaar vinden in thema-hoeken en andere aanwezigen aanspreken om vraag en aanbod uit te wisselen. De onderlinge afspraken leggen de partijen vast in een samenwerkingsformulier, onder directe begeleiding van Zaan Notarissen.

Voorbeelden:

Buurtcentrum De Lorzie: communicatieplan
Buurtcentrum De Lorzie wil de omgeving informeren over activiteiten en mogelijkheden
in het pand, maar weet niet goed hoe. De uitdaging vond een enthousiaste ondernemer.
Communicatiebureau Team Klijnsma maakt een communicatieplan en adviseert over de
uitvoering.

Oog aan de Zaan: ruimte en website
Twee vertegenwoordigers van Oog aan de Zaan – een groep blinden en slechtzienden – zochten een ontmoetingsruimte. Ook wilden ze graag een website die geschikt is voor mensen met een visuele beperking. We realiseerden beide matches. De ruimte wordt inmiddels één zaterdagmiddag in de twee weken beschikbaar gesteld door de gemeente. En reclamebureau Oneted uit Wormerveer maakte een speciale website.

Stichting Leergeld: laptops minima-scholieren
Tijdens de beursvloer vroeg Stichting Leergeld Zaanstreek of de Uitdaging laptops beschikbaar kon stellen. Die gaan dan naar middelbare scholieren uit gezinnen in minima-situaties. Dat doen wij inmiddels vanuit ons inzamelingsproject van afgeschreven ICT-apparatuur. Het Zaanse bedrijfsleven doneert die apparatuur aan ons, waarna onze partner ICT Vanaf Morgen de harddiscs leegmaakt.

Wilt u aanwezig zijn tijdens de Beursvloer of meer informatie ontvangen? Mail dan naar info@zaanseuitdaging.nl!

Hier vindt u meer informatie over de beursvloer van 2018

Beursvloer Zaanse Uitdaging
Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Tijd: 16.00 – 17.30 uur (inloop 15:30, borrel na afloop)
Locatie: Inntel Hotel Zaandam,
Provincialeweg 102, 1506 MD Zaandam
Aanmelden kan hier!

MKB’ers onderschatten risico cybercrime: doe de Phishing Test

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) gaat in samenwerking met onder andere de politie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers actief beschermen tegen phishing. Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem, waar ondernemers in toenemende mate de dupe van worden.

De groei van het aantal op internet aangesloten apparaten, de toename van internettoegang in ontwikkelingslanden, een bloeiende handel in eenvoudig verkrijgbare online oplichtingspakketten en de kleine pakkans die de daders lopen maken internetmisdrijven een kopzorg voor steeds meer ondernemers. ‘Het topje van de ijsberg,’ noemen ict-experts de schrikbarende opmars van cybercrime. Volgens het RPCNH valt er veel te winnen door een gedragsverandering bij ondernemers. Tijdens een campagne kunnen zij gratis gebruikmaken van de MKB Phishing Test. Werknemers worden in nauwe samenwerking met de aangemelde bedrijven in het geheim onderworpen aan een uitvoerige test met als doel de veiligheid en cyberweerbaarheid van de eigen organisatie in kaart te brengen en te verbeteren.

Lees meer–>