Doelstellingen

 • Ad


Doelstellingen Zaandelta

In 2013 heeft het bestuur het eerder opgestelde strategisch plan tegen het licht gehouden en zijn de volgende doelstellingen van de vereniging geformuleerd en in het strategisch plan vastgelegd. Als lid kunt u met uw eigen inlogcode op de website het strategisch plan volledig lezen.

 1. Het werven van meer leden, waarbij het ideaalplaatje zou zijn dat alle op de bedrijventerreinen aanwezige bedrijven lid worden van Zaandelta en er in de toekomst geen ‘free riders’ meer zullen zijn.
 2. Kwantitatief: Het streven zal zijn om binnen nu en 3 jaar minimaal 40 nieuwe leden te werven.
 3. Het in de komende 3 jaar werken aan een structurele vorm van overleg en/of samenwerking met de Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland en [semi]overheden/ instanties zoals onder meer Politie, Brandweer en dergelijke met als doel onze huidige invloedrijke positie binnen het bestuurlijk bestel minimaal te behouden en daarmee de belangen van de leden bij deze voor de toekomstige ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen belangrijke partijen optimaal te behartigen.
 4. Het in de komende 3 jaar werken aan de verdere groei en uitbouw van de collectieve inkoop. En wel in 2 richtingen, namelijk:doelstellingen
  a. Vergroting van het aanbod door met meer marktpartijen voor hun producten en/of diensten collectieve inkoopovereenkomsten af te sluiten.
  b. Kwantitatief: Minimaal 1 à 2 nieuwe leveranciers per jaar;
  c. Toename van het aantal gebruikers/afnemers van de producten en diensten die collectief worden aangeboden.
  Kwantitatief: Groei van minimaal 30% nieuwe klanten.
 5. Het verder intensiveren van de samenwerking met ZON.

Bookmark and Share