Missie & Visie

  • Ad

Visie Zaandelta
plattegrond zaandelta

Zaandelta, waaronder de bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk en Hembrug vallen, telt ruim 600 bedrijven en organisaties met een zeer sterk uiteenlopende bandbreedte waar het de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsomvang in termen van omzet en winst, oppervlakte en aantal medewerkers betreft. In het Zaandelta gebied zijn zo’n 5.000 werkplekken, en daarmee is het Zaandelta gebied de grootste werkgever van Zaanstad.

Al deze bedrijven en organisaties hebben feitelijk slechts één ding met missieelkaar gemeen, namelijk hun keuze voor de plaats van vestiging opeen van deze bedrijventerreinen. Inherent aan die keuze krijgen zij dan automatisch ook te maken met daarvan af te leiden factoren die een gemeenschappelijk karakter dragen, zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid, infrastructuur, veiligheid, bewegwijzering, groenvoorziening, bedrijvenparkontwikkeling, milieu, kinderopvang, openbaar vervoer, contacten met de gemeente, enzovoorts.

Naar de visie van Zaandelta kan ieder afzonderlijk bedrijf relatief weinig tot niets uitrichten dat van significante invloed is. Als je van voornoemde factoren een breed gedragen groepsverantwoordelijkheid maakt, waaraan iedereen deelneemt, dan vertegenwoordig je een belangrijke stem die van betekenis is en waarnaar geluisterd wordt. Aan dit fundament ontleent visie1Zaandelta haar ont- en bestaansrecht. Om het ‘samen sterk’-principe een nog krachtigere invulling te geven, is Zaandelta -en daarmee ook alle individuele leden- aangesloten bij het overkoepelende Zaans Ondernemers Netwerk (ZON). Dat maakt belangenbehartiging mogelijk op plaatselijk maar ook provinciaal en zelfs landelijk niveau.

 Missie Zaandelta

Het behartigen van primair de belangen van alle leden en daarmee secundair ook die van andere visie2bedrijven en organisaties [niet-leden] op de bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk en Hembrug. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specialistische kennis, ervaring en inbreng van daarvoor opgerichte werkgroepen. In dit alles ligt besloten, dat Zaandelta een kwalitatief professionele gespreks- en onderhandelingspartner wil zijn met lokale en provinciale [semi]overheden, instanties en andere verenigingen met betrekking tot alle onderwerpen die direct en indirect haar leden en haar gebied aangaan.

Bookmark and Share