Bestuur

  • Ad

Business Network Zaandelta  heeft de intentie uitgesproken om te fuseren met Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA). Tijdens een inloopbijeenkomst op 13 december 2018 is hierover informatie verschaft. Tijdens de ledenbijeenkomst op 15 januari 2019 zijn de leden akkoord gegaan met de intentie tot een fusie. Het fusie bestuur is nu bezig met het statutair volgen van de richtlijnen om dit in orde te maken. Het fusiebestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter | Rob Smits
Vice voorzitter | Herm Nieste
Penningmeester | Lars van Wijngaarden
Secretaris | Dolf de Roeck
Bestuurslid | Jac Oudejans
Bestuurslid | Paul Zonneveld
Bestuurslid | Tom Günther
Secretariaat | Tamara Mol

Het Zaandelta bestuur vergadert elke maand bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Tot een week voor de vergaderingen kunt u eventuele punten voor de agenda aandragen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat volstaat.