Werkzaamheden & Activiteiten

 • Ad


Werkzaamheden Zaandelta

 • Als Business Network Zaandelta is een van onze doelstellingen het stimuleren van de zakelijke contacten en relaties tussen leden onderling, alsmede tussen leden en niet-leden/collega-ondernemers op de bedrijvenparken.werkzaamheden1
 • Het leveren van invloed en bijdragen aan lokale bestemmingsplannen, aanleg Zuidelijke Randweg (incl. verbreden van de Den Uylbrug), nieuwe ontwikkelingen Hembrugterrein, herbestratingsprojecten en de bewegwijzering in het gebied.
 • Het periodiek schouwen van de terreinen op veiligheid, bestrating, groenvoorziening, zwerfafval, e.d.
 • Samen met de ondernemers en Gemeente bespreken van grotere (weg)werkzaamheden.
 • Business Network Zaandelta neemt deel aan het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing Zaanstreek.
 • Het ondernemen van alle stappen en maatregelen die noodzakelijk zijn om eens per twee jaar KVO gecertificeerd te worden.
 • Het met 3 afgevaardigden leveren van een belangrijke inbreng in ZON, de overkoepelende zonkomtvooruoporganisatie voor de Zaanstreek, waardoor steeds nadrukkelijker samen met andere bedrijvenverenigingen de belangen van alle ondernemers in de Zaanstreek worden behartigd. Leden van Business Network Zaandelta worden tevens automatisch uitgenodigd voor alle activiteiten van ZON.
 • Het vormgeven, beheren en verbeteren van kwaliteit, infrastructuur, beveiliging, groenvoorziening, enz. tezamen met alle daarvoor aangewezen gemeentelijke overheden/instanties en derden-partijen.
 • Het optimaal fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente over beleid, plannen, maatregelen en acties.
 • Het als service aan de leden aanbieden van toetsing van de WOZwaarde.
 • Het aan de leden aanbieden van bemiddeling met gemeente, instanties of andere derden-partijen ingeval van eventuele [individuele] conflicten.
 • Het op brede schaal professioneel profileren van de bedrijvenparken Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk en Hembrug.werkzaamheden2

Het bestuur en de leden van de werkgroepen van Zaandelta steken veel tijd en energie in de organisatie van tal van bijeenkomsten en evenementen, alsmede in het zo optimaal mogelijk uitvoeren van alle hier genoemde werkzaamheden. Zo krijgt u niet alleen ‘value for money’ maar ook een vertegenwoordiger, die namens u en alle andere leden optreedt en een sterke stem laat horen.

Activiteiten Business Network Zaandelta

Als lid van Zaandelta maakt u deel uit van een sterk netwerk van actieve ondernemers, gevestigd op de bedrijvenparken Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk en Hembrug. Zaandelta organiseert onder meer de volgende activiteiten en evenementen:

 • Bijeenkomsten waar ook de plaatselijke overheid is vertegenwoordigd en waar onderwerpen aan de orde komen die juist voor u als ondernemer van belang zijn;
 • Themabijeenkomsten;
 • Bedrijfsbezoeken/bedrijfspresentatie;
 • Algemene Ledenvergadering;
 • Nieuwjaarsreceptie;
 • U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief over de meest actuele ontwikkelingen;
 • U ontvangt jaarlijks een boekje met informatie over Zaandelta en de bedrijven die daarbij aangesloten zijn;
 • U kunt zich via het boekje en via de website profileren bij de andere leden en niet-leden/collega-ondernemers;
 • U kunt gebruik maken van de collectieve contracten en voordelig diensten en producten inkopen, zoals beveiliging, leaseauto’s, kantoorbenodigdheden, DGA-verzekering, afvalinzameling, bewaking en toetsing van uw zakelijke WOZ-waarde.

Business Network Zaandelta is een transparante, goed functionerende en actieve vereniging, waaraan u een belangrijke bijdrage kunt leveren Bijvoorbeeld door actief te participeren in bijeenkomsten, evenementen te sponsoren en/of zitting te nemen in één van de werkgroepen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat: info@zaandelta.nl.