Uitnodiging | dinsdag 24 september BBQ

De inkt op de akte van fusie is net opgedroogd! Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder zijn nu definitief gefuseerd.

Reden voor een feestje!

Graag vieren we dit met u tijdens een gezellige avond op dinsdag 24 september vanaf 17.00 uur bij Orange Nautical op de Sluispolderweg 8A. De BBQ gaat aan, eten, drinken en muziek is aanwezig. Alleen u nog! Meld u aan via onderstaande button.

 

Praktijkleren subsidie

Biedt u een praktijk- of leerwerkplaats aan, dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie (max. € 2.700,-) is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student op VMBO/VSO/MBO/HBO niveau. Voor het schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om nu een aanvraag in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dynova.

SAVE THE DATE | dinsdag 24 september BBQ

In augustus wordt de akte van fusie ondertekend en is de fusie tussen Zaandelta en BIA officieel een feit! Dat willen we graag met de leden vieren met een gezellige BBQ. Zet dinsdag 24 september rond 17.00 uur dus alvast in uw agenda! Orange Nautical opent haar deuren om hier een memorabel moment van te maken!

Aanmelden kan hier–>

Werkgroep Transitie Achtersluispolder opgericht

Het zal niemand ontgaan zijn: er zijn plannen om in de Achtersluispolder (ASP) werken en wonen te combineren. Dit heeft verregaande gevolgen voor de ondernemers in het gebied. Wat gaat er precies gebeuren? Waar komen woningen? Moet er plaats gemaakt worden voor woningen? Wat betekent het voor de infrastructuur? Dat zijn direct de vragen die bij de ondernemers opkomen.

Walter Benecke van Benecke, Vincent van Vliet van Sturm, Richie Oberegger van Hansel Salades, Aksel Kalf van Plooijer en Danny Schoehuijs van Schoehuijs Bandenservice zijn betrokken in de werkgroep Transitie Achtersluispolder om  er voor te zorgen dat de belangen van de ondernemers in de ASP worden meegenomen in de transitie.

De werkgroep staat in nauw contact met de gemeente over de plannen en volgen het op de voet. Daarnaast is er contact met de grootste ondernemersvereniging van Amsterdam, ORAM, waar ze advies inwinnen over het proces. Zij hebben namelijk ook te maken met dergelijke situaties. Tevens is er een adviesgroep Transitie waarin ook de gemeente betrokken is. Walter Benecke zit aan tafel bij deze adviesgroep en doet verslag in de werkgroep.

Door middel van een enquête wil de werkgroep informatie ophalen bij de ondernemers op twee thema’s. Ten eerste de toekomst: wat zijn de toekomstplannen van de ondernemers, is er een verplaatsingswens en hoe zien zij duurzaamheid hierin. Het tweede thema is infrastructuur: hoeveel transportbewegingen zijn er in het gebied, in hoeverre is openbaar vervoer een toegevoegde waarde en hoe zit het met het (zakelijke en recreatief) watertransport.

Op basis van input van de werkgroep, de adviesgroep en de enquête onder de ondernemers gaat de werkgroep met de gemeente om tafel. Dan zal de werkgroep aangeven hoe de belangen van ondernemers kunnen worden ingericht als basis voor de ontwikkelstrategie. Bijvoorbeeld met casuïstiek en het aangeven van de mogelijke scenario’s.

Heeft u vragen over de transitie? Neem contact met ons op via info@bia-zaandam.nl.

 

Overlast hangjongeren melden

Af en toe krijgen wij een telefoontje van een ondernemer die overlast ervaart van rondhangende jeugd. Vernieling en het achterlaten van afval is dat het gevolg hiervan. Wanneer wij een dergelijke melding krijgen, melden wij het bij onze vaste contactpersonen bij de politie, handhaving en beveiliging. Zij houden dan een extra oogje in het zeil, rijden een keer extra langs en spreken de personen waar mogelijk aan. Ervaart u dergelijke overlast? Laat het ons weten via info@bia-zaandam.nl, info@zaandelta.nl of 06-51489273.

Meld u aan voor de Zaanse Beursvloer 10 oktober!

Beursvloer 10 oktober 2019 16.00 uur Inntel Hotel Zaandam

De Zaanse Uitdaging organiseert jaarlijks een drukbezochte, maatschappelijke Beursvloer. Tijdens deze Zaanse Beursvloer sluiten maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven matches tussen vraag en aanbod. Ter plekke handelen alle aanwezigen in kennis, materialen en menskracht. Meld u aan!

Wat is de Zaanse Uitdaging?
De Zaanse Uitdaging: de makelaar tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers. De Zaanse Uitdaging is een stichting die vragen van maatschappelijke organisaties koppelt aan aanbod van ondernemers. Dit gebeurt altijd met gesloten beurs.

Wat gebeurt er op de Beursvloer?
Tijdens de energieke, anderhalf uur durende Beursvloer zijn de maatschappelijke organisaties en de ondernemers zelf aanwezig. Iedereen loopt rond, kan elkaar vinden in thema-hoeken en andere aanwezigen aanspreken om vraag en aanbod uit te wisselen. De onderlinge afspraken leggen de partijen vast in een samenwerkingsformulier, onder directe begeleiding van Zaan Notarissen.

Voorbeelden:

Buurtcentrum De Lorzie: communicatieplan
Buurtcentrum De Lorzie wil de omgeving informeren over activiteiten en mogelijkheden
in het pand, maar weet niet goed hoe. De uitdaging vond een enthousiaste ondernemer.
Communicatiebureau Team Klijnsma maakt een communicatieplan en adviseert over de
uitvoering.

Oog aan de Zaan: ruimte en website
Twee vertegenwoordigers van Oog aan de Zaan – een groep blinden en slechtzienden – zochten een ontmoetingsruimte. Ook wilden ze graag een website die geschikt is voor mensen met een visuele beperking. We realiseerden beide matches. De ruimte wordt inmiddels één zaterdagmiddag in de twee weken beschikbaar gesteld door de gemeente. En reclamebureau Oneted uit Wormerveer maakte een speciale website.

Stichting Leergeld: laptops minima-scholieren
Tijdens de beursvloer vroeg Stichting Leergeld Zaanstreek of de Uitdaging laptops beschikbaar kon stellen. Die gaan dan naar middelbare scholieren uit gezinnen in minima-situaties. Dat doen wij inmiddels vanuit ons inzamelingsproject van afgeschreven ICT-apparatuur. Het Zaanse bedrijfsleven doneert die apparatuur aan ons, waarna onze partner ICT Vanaf Morgen de harddiscs leegmaakt.

Wilt u aanwezig zijn tijdens de Beursvloer of meer informatie ontvangen? Mail dan naar info@zaanseuitdaging.nl!

Hier vindt u meer informatie over de beursvloer van 2018

Beursvloer Zaanse Uitdaging
Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Tijd: 16.00 – 17.30 uur (inloop 15:30, borrel na afloop)
Locatie: Inntel Hotel Zaandam,
Provincialeweg 102, 1506 MD Zaandam
Aanmelden kan hier!

MKB’ers onderschatten risico cybercrime: doe de Phishing Test

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) gaat in samenwerking met onder andere de politie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers actief beschermen tegen phishing. Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem, waar ondernemers in toenemende mate de dupe van worden.

De groei van het aantal op internet aangesloten apparaten, de toename van internettoegang in ontwikkelingslanden, een bloeiende handel in eenvoudig verkrijgbare online oplichtingspakketten en de kleine pakkans die de daders lopen maken internetmisdrijven een kopzorg voor steeds meer ondernemers. ‘Het topje van de ijsberg,’ noemen ict-experts de schrikbarende opmars van cybercrime. Volgens het RPCNH valt er veel te winnen door een gedragsverandering bij ondernemers. Tijdens een campagne kunnen zij gratis gebruikmaken van de MKB Phishing Test. Werknemers worden in nauwe samenwerking met de aangemelde bedrijven in het geheim onderworpen aan een uitvoerige test met als doel de veiligheid en cyberweerbaarheid van de eigen organisatie in kaart te brengen en te verbeteren.

Lees meer–>

Meld overlast via de app Slim Melden Zaanstad

Klachten over de openbare ruimte kunnen nu sneller en efficiënter gemeld worden met een nieuwe app die de gemeente heeft aangeschaft en die Slim Melden heet. Dubbele meldingen worden ermee voorkomen en klachten kunnen snel en eenvoudig worden doorgegeven.

Bewoners en bedrijven hadden al twee mogelijkheden om knelpunten in de openbare ruimte te melden, via de gemeentelijke website of telefonisch via het nummer 14 075. De digitale applicatie op telefoon, tablet of computer komt daar nu bij. De locatie van een probleem kan op een kaart worden aangeven en daarna zijn er twee keuzes: een melding op een specifiek object of een zogenoemde vrije melding. In het eerste geval wordt een specifiek object op de kaart aangeklikt, zoals een afvalbak of een lantaarnpaal. Deze objecten zijn door de gemeente op de kaart gezet en zichtbaar in de vorm van pictogrammen.

Foto’s meesturen

Een vrije melding kan overal worden gedaan en er kunnen ook foto’s worden toevoegd. Op de kaart is te zien of iemand anders al een melding heeft gedaan over hetzelfde onderwerp of op dezelfde locatie en de situatie dus bij de gemeente bekend is. Slim Melden kan voor de volgende soorten meldingen worden gebruikt:

 • Openbare verlichting;
 • Afval;
 • Groen;
 • (Speel)voorzieningen;
 • Verkeer en bestrating;
 • Watergangen;
 • Riolering;
 • Bruggen, tunnels, viaducten en steigers;
 • Ongedierte.

De app heeft een eenvoudig meldformulier met een aantal standaard invulvelden. Bij specifieke overlastmeldingen heeft de gemeente meer informatie nodig en is hij niet te gebruiken. Voor dit soort meldingen moet nog steeds gebruik worden gemaakt van de website of de belfunctie van de telefoon. De volgende meldingen kan een burger daarom alleen doen via de huidige kanalen;

 • Overlast door horeca of evenementen;
 • Overlast door jeugd of andere hangpersonen;
 • Overlast door geluid, stank, geparkeerde voertuigen, geplaatste voorwerpen of honden.

Terugkoppeling of contact met de melder vindt alleen plaats wanneer deze daarvoor kiest; anoniem blijven kan ook. Dat kan de melder zelf aangeven. De app is volgens het college ‘snel, eenvoudig en intuïtief’. Op de kaart is ook na te gaan of een melding verholpen is. ‘Met de app willen we de tevredenheid bij de afhandeling van meldingen vergroten. Andere gemeenten hebben goede ervaringen met de app Slim Melden. Zo wordt hij ook gebruikt in Utrecht, Groningen, Enschede, Bergen op Zoom en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten,’ aldus het college in een uitleg aan de raad.

Meer informatie: https://bestuurlijknieuws.nl/slim-melden-nieuwe-manier-van-meldingen-doen-in-openbare-ruimte/

Leden geven akkoord op fusie

Leden, bedankt voor uw positieve stem!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 mei jl. hebben we het quorum gehaald om de fusie met BIA en Zaandelta doorgang te geven. Van de leden die hebben gestemd, heeft iedereen vóór gestemd.

De stukken liggen nu bij de notaris voor de verdere afhandeling. Het bestuur en de werkgroepen zijn druk bezig met het vormgeven en invullen van de verschillende disciplines. Onder andere de volgende werkgroepen worden ingevuld of zijn inmiddels al actief:

 • Werkgroep Transformatie Achtersluispolder – diverse ondernemers uit de Achtersluispolder houden vinger aan de pols over de plannen vanuit de gemeente om wonen te combineren met werken op de Achtersluispolder. Vanuit de ondernemersvereniging in Amsterdam, de ORAM, krijgen we input en advies hoe dit het beste aan te pakken.
 • Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – op de beide terreinen is het KVO certificaat van kracht. De verschillende instanties als politie, brandweer etc. werken al op beide gebieden, dus samenvoegen is redelijk eenvoudig.
 • Werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur – Zaandelta werkte met een werkgroep die zelf het gebied schouwden en BIA maakte gebruik van Parkmanagement. Er wordt nog besproken hoe dit samen in te vullen. Daarnaast zijn we vanuit deze werkgroep vertegenwoordigd in de adviesgroep over de herinrichting van de Thorbeckeweg/Wibautstraat.
 • Werkgroep Communicatie/Evenementen – omdat er al diverse bijeenkomsten samen georganiseerd zijn afgelopen jaar, werkte BIA en Zaandelta al samen in deze werkgroep. Extra uitdaging is nu het samenvoegen van de diverse communicatiemiddelen.
 • Werkgroep Duurzaamheid – er zijn een aantal gegadigden die hebben aangegeven duurzaamheid op de agenda te willen zetten. Deze ondernemers komen binnenkort samen om de doelstellingen te omschrijven.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is inmiddels gestaakt. Interim-voorzitter Rob Smits heeft aangegeven de komende tijd de werkzaamheden voort te zetten en als voorzitter op te treden. Met ondersteuning van vice-voorzitter Herm Nieste en het overige bestuur gaat dit geheel naar wens en zijn wij hier heel enthousiast over!

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag!

Wij hebben u nodig voor de fusiebijeenkomst morgen 28 mei!

28 mei stemmingsbijeenkomst fusie en ALV BIA en Zaandelta

Graag nodigen wij u uit voor de stemmingsbijeenkomst van BIA en Zaandelta op dinsdag 28 mei vanaf 17.00 uur bij Kabel Zaandam BV, Noorder IJ- en Zeeweg 14 Zaandam. Tevens zal de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen plaatsvinden.

Tijdens deze bijeenkomst stemmen de leden van Zaandelta en BIA over de fusie. Heeft u zich nog niet aangemeld? Laat het ons weten via bovenstaande button. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, vul dan alstublieft het machtigingsformulier in.

Hier vindt u meer informatie over de wijze van stemming–>

Programma
17.00-17.30 uur inloop
17.30-17.45 uur opening voorzitters BIA en Zaandelta
17.45-18.00 uur Presentatie Kabel Zaandam
18.00-18.30 uur Algemene Ledenvergadering BIA en Zaandelta

 • Financiën 2018 BIA en Zaandelta
 • Jaarverslagen verenigingen
 • Wisselingen bestuur
 • Begroting 2019
 • Stemming fusie

18.30 uur opening buffet en rondleiding bij Kabel Zaandam

Locatie: Kabel Zaandam BV, Noorder IJ- en Zeeweg 14, Zaandam

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn via info@zaandelta.nl!

.