Havenbedrijf Amsterdam wil geen woningen op Zaans Hembrugterrein

Uit het fd:

Havenbedrijf Amsterdam heeft bezwaren tegen de plannen voor woningbouw op het Zaanse Hembrugterrein. Dit meldt vakkrant Schuttevaer op basis van een zitting bij de Raad van State.

Het Havenbedrijf vreest dat de zware industrie in het havengebied moet inbinden als het plan doorgaat om aan de noordkant van het Noordzeekanaal woningen te bouwen. Aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal zijn tal van havenactiviteiten gevestigd.

Het Havenbedrijf bevestigt de strekking van het artikel in Schuttevaer, maar wil verder niet ingaan op de kwestie omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. De gemeente Zaanstad bestrijdt de zienswijze van het Havenbedrijf, en stelt dat de ontwikkeling van het Hembrugterrein geen beperkingen oplevert voor de bedrijven op het havengebied.

Eerder onverkoopbaar Hembrugterrein herbergt een prachtige belofte

Vorig jaar verkocht het Rijksvastgoedbedrijf het Hembrugterrein van de voormalige munitiefabriek Eurometaal aan ABC Vastgoed voor €41 mln. ABC Vastgoed was een van de partijen met de beste plannen voor het gebied, dat plaats moet gaan bieden aan wonen, werken en recreëren. Er was grote belangstelling voor het terrein.

Havenactiviteiten onder druk

Eerder uitte het Havenbedrijf al forse kritiek op de plannen voor de nieuwe Amsterdamse woonwijk Haven-Stad, de bouw van een brug over het IJ en de verplaatsing van de cruise terminal. Met name het gebrek aan overleg en de communicatie schoten het Havenbedrijf en de achterban in het verkeerde keelgat. Eind vorig jaar zegde de Amsterdamse wethouder Udo Kock (D66) toe dat alle plannen nog eens onder de loep worden genomen.

Zware industrie

Aan de overkant van het Hembrugterrein liggen onder meer elektriciteitscentrale Hemweg, tankterminals en andere zware industrie op haventerrein Westpoort.

Aan de overkant van het Hembrugterrein liggen onder meer elektriciteitscentrale Hemweg, tankterminals en andere zware industrie op haventerrein Westpoort. Het Havenbedrijf is volgens Schuttevaer bang dat die industrie fors moet inbinden als blijkt dat die in de nieuwe woonwijk te veel overlast oplevert. De bouwplannen tot aan de rand van het kanaal zouden ook een bedreiging vormen voor het scheepstransport van gevaarlijke stoffen.

Reactie gemeente Zaanstad

In een toelichting aan het FD meldt de gemeente dat met het bestemmingsplan vooruit wordt gelopen op de Omgevingswet. ‘Woningbouw is binnen de ontwikkelgebieden toegestaan onder de voorwaarde dat aan de binnen het bestemmingplan opgenomen regels wordt voldaan’, laat een woordvoerder weten. Volgens hem is de milieubelasting als gevolg van omliggende industrieterreinen steeds een belangrijk gegeven geweest.

De gemeente constateert daarnaast dat de deskundigen die de Raad van State adviseren eveneens hebben vastgesteld dat het omgevingsplan geen beperkingen oplevert voor de bedrijven in het Amsterdamse havengebied, ook niet wat betreft uitbreiding.

Overlast

Volgens het Havenbedrijf heeft het gemeentebestuur verder erg creatief gerekend om het lawaai binnen de normen te houden. Het Havenbedrijf zegt nog wel te kunnen leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven. De financiële onderbouwing van de €41 mln die vorig jaar voor het terrein is betaald, stoelt op de bouw van 1000 woningen.

500

Het Havenbedrijf kan wel leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven.

Geluidsoverlast

Het gemeentebestuur zegt dat bij uitbreiding van het aantal woningen tot op de rand van het Noordzeekanaal aan alle milieunormen wordt voldaan. Volgens de zegsman wordt door een pakket aan maatregelen de feitelijke milieubelasting juist omlaag gebracht. ‘Een geluidarchitect zorgt ervoor dat de woningen zo worden ingepast dat de feitelijke geluidsbelasting op de gevels wordt verminderd.’ Verder wijst hij er op dat in iedere woning balansventilatie komt met een stof- en geurfilter zodat bewoners geen last hebben van incidentele geurhinder.

Zaanse Geluiden | Wat is jouw Zaanse Geluid?

Economische ontwikkeling

De economie groeit. Toch zijn er ook signalen dat niet iedereen van die groei profiteert en dat het gebruik van grondstoffen om die groei te realiseren de planeet uitput. Dit is voor Britse econoom Kate Raworth de aanleiding geweest om te pleiten voor een andere economie, voor een andere wijze van waarderen van economische ontwikkeling. Eentje die voor ieder mens een sociale basis biedt en die de ecologische grenzen van de aarde respecteert. Ze legde haar pleidooi vast in haar boek, de Donuteconomie. 
Wat betekent de donuteconomie voor Zaanstad? Van 9 t/m 13 april 2018 gaan we in gesprek over wat we in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. 

  • Maandagavond 9 april staat de donut-ecomie centraal bij café Fabriek in Zaandam. Lees meer en meld je aan.
     
  • Woensdag 11 april onderzoeken we bij ’t Lokaal in Wormerveer de mogelijkheid van financiering van een maatschappelijk initiatief via de Social Impact Bond. Lees meer en meld je aan 
     
  • Donderdag 12 april is een workshop Donuteconomie in de wijk: koken, eten weten. Hiervoor worden betrokkenen gericht uitgenodigd. Lees meer
     
  • Vrijdag 13 april is het thema ‘Krijg je er als bedrijventerrein opeens bewoners bij.’ Op het Hembrugterrein komen in de nabije toekomst ook woningen. Wat betekent dit voor de bedrijven en bewoners? Lees meer en meld je aan.

Lees meer over week Economische ontwikkeling

Wat vind jij belangrijk in Zaanstad?

We nodigen iedereen van harte uit om het gesprek hierover aan te gaan. Wat is jouw Zaanse geluid? De opbrengst van de eerste twee themaweken kun je nu bekijken.

Rond de  thema’s DuurzaamheidInclusieve stad, Verstedelijking en Economische ontwikkelingorganiseren we een themaweek met werksessies, lezingen, buurtmaaltijden en ontmoetingen in de wijken. Samen onderzoeken we wat de urgente uitdagingen zijn en hoe we dit samen aanpakken, hoe we elkaar versterken en samen versnellen.

Het Zaanse geluid van de bijeenkomsten
Voor verslagen, video’a en verhalen over de week van de Verstedelijking, klik hier
Voor verslagen, video’s en verhalen over de week Inclusieve stad, klik hier
Voor verslagen, video’s en verhalen over de week Duurzaamheid, klik hier

De organisator van Zaanse geluiden is Platform Aan de Zaan, ondersteund door de gemeente Zaanstad en alle netwerken en organisaties die zich willen aansluiten.

Bekijk het programma

Opzegging lidmaatschap ZON

In november heeft Zaandelta een enquête verstuurd aan haar leden waarin onder andere de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van Zaandelta bij het Zaans Ondernemers Netwerk aan de orde kwam. Het bestuur was van mening dat in 2017 geen resultaten zijn behaald, de reden waarvoor Zaandelta aangesloten is bij ZON. Zaandelta heeft dit bij haar leden neergelegd om te informeren hoe daar over gedacht werd. Uit deze enquête is naar voren gekomen dat het merendeel van onze leden niet voldoende nut en noodzaak zien bij het lidmaatschap bij ZON. Om deze reden heeft Zaandelta haar lidmaatschap voor 2018 stopgezet. Begin van het jaar gaan de besturen aan tafel om te bespreken in hoeverre een lidmaatschap in een latere periode weer aan de orde kan zijn. Heeft u hier vragen over? U kunt contact met ons opnemen via info@zaandelta.nl of het secretariaat via 06-51489273.

Rondleiding Justitieel Complex Zaanstad een succes

Je hoopt er nooit terecht te komen, maar om een kijkje binnen de muren te nemen is het enorm interessant. Daarom organiseerde Zaandelta samen met de heer Hagens van In-Made voor een tweede keer een rondleiding in het Justitieel Complex Zaanstad.

Met een maximaal aantal bezoekers voor de rondleiding was het een groot succes. (Bijna) alle ins en outs werden gedeeld met de bezoekers. Daarnaast is het mogelijk voor u als ondernemer werk uit te besteden aan de gevangenen, zodat zij een dagbesteding hebben. De contactgegevens hiervoor kunt u opvragen via info@zaandelta.nl.

ZON in gesprek met verenigingen, mkb, politiek

Het nieuwe bestuur van ZON heeft haar speerpunten beschreven in het verkiezingsmanifest. Deze weken heeft het bestuur gesprekken met verenigingen, het mkb en de politiek. Enerzijds ter kennismaking met het nieuwe bestuur, anderzijds de wensen van de verschillende partijen aan te horen en mee te nemen in de toekomstplannen.

Koffiebranderij Zuivere Koffie winnaar Zaanse Startersprijs 2017

Tijdens de 29ste Zaanse Ondernemersdag op dinsdag 7 november jl.  in het Zaantheater, heeft Dennis Straat, wethouder Economische Zaken gemeente Zaanstad, namens de jury de winnaar van de Zaanse Startersprijs 2017 bekend gemaakt.

De drie genomineerden bedrijven werden via professionele bedrijfsfilmpjes voorgesteld aan de bezoekers, na deze presentatie heeft Dennis Straat een toelichting gegeven op de activiteiten van de bedrijven en de motivatie waarom de jury tot deze keuze is gekomen. Daarna heeft Dennis Straat de winnaar bekend gemaakt en zijn de prijzen overhandigd.
Koffiebranderij Zuivere Koffie winnaar Zaanse Startersprijs 2017
Jemuel Lampe ontvangt als eigenaar naast de eeuwige roem, een cheque van € 1.000, een professionele bedrijfsfilm, een gratis advertorial t.w.v. € 1.599 in het zakenmagazine Zaanbusiness en een prachtig kunstvoorwerp als blijvende herinnering aan deze eervolle verkiezing. De overige genomineerden ontvangen ook een professionele bedrijfsfilm.

Koffiebranderij Zuivere Koffie, directie Jemuel Lampe
Zuideinde 20, 1541 CD Koog aan de Zaan
www.koffiebranderijzuiverekoffie.nl

De filmpjes zijn te bewonderen op: http://www.zaansestartersprijs.nl/genomineerden/
Meer informatie kunt u lezen in het juryrapport.
De Zaanse Startersprijs, is een jaarlijkse verkiezing. Het is een breed gedragen initiatief door het Zaanse bedrijfsleven en de gemeente Zaanstad. De jury bestaat uit: voorzitter Marcel J. Beerse (Partner Baker Tilly Berk NV), Maarten Alleman (about:blank), Jantine Konijn (Zaans
Ondernemers Netwerk), Ton R. Vermij (bestuurslid Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner), Marcel Verra (accountmanager EZ gemeente Zaanstad) en Mark Vleeshakker (AVV Zaanstad).

banner zsp

Zes Startups geselecteerd voor finale Present Your Startup

Op dinsdag 31 oktober 2017 vond bij gastheer Forbo Flooring in Assendelft een zinderende halve finale plaats. In een zeer moderne omgeving namen de halve finalisten voor een publiek van 70 geïnteresseerden het tegen elkaar op. De jury had het moeilijk. Het puntensysteem wees uiteindelijk zes startups aan in plaats van vijf, omdat er twee startups gelijk eindigden. Ook over één afvaller bleef een deel van de jury verdeeld.

Voor de organisatie van Present Your Startup is de halve finale, die alweer voor de vierde keer plaatsvond, de meest moeilijke dag uit het jaarprogramma. Alle ondernemers in deze ronde laten kwaliteit zien en het is aan hen allen gegund om door te gaan naar de finale.  De zes geselecteerde startups die in de finale op woensdag 22 november mogen pitchen zijn:

Nijsje – een hippe ijsfiets met app
Maester – het e-learning platform voor corporates
Stagefinder – de matchmaker tussen podium en artiest
Fiftyco  – het mediaplatform voor 50+
Besized – een tool die de maat van kinderkleding voorspelt via een algoritme
Tinkr – het recruitement platform dat IT-talent matcht aan vacatures

De 6 startups pitchen op woensdag 22 november in Pathé bioscoop in Haarlem.  John Henry uit New York zal het publiek langs de startups meenemen. John verkocht zijn eerste startup op 24-jarige leeftijd, is nu zelf investeerder en weet als geen ander hoe hard je als ondernemer moet werken om je doel te bereiken. Voordat het hoofdprogramma begint, is er een VIP programma waar nog een beperkt aantal kaarten voor beschikbaar is.  Wil je ook komen kijken? Ga dan naar http://presentyourstartup.nl/events

 

Ook in 2018 meer banen

In 2018 zet de banengroei in Nederland door. Het aantal banen komt eind 2018 1,8% hoger uit dan begin 2017. De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor een verdere afname van het aantal WW-uitkeringen. Dit zijn enkele verwachtingen die UWV schetst in het rapport ‘Regio in Beeld’. UWV signaleert ook een aantal minder gunstige ontwikkelingen. Zo profiteert niet iedereen evenredig van de toenemende werkgelegenheid. De kansen voor bijvoorbeeld 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijven achter, terwijl het voor werkgevers steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden voor hun vacatures.

regio in beeldIn de Noord-Hollandse regio’s is de verwachte toename van het aantal banen vergelijkbaar met de landelijke ontwikkelingen. In Noord-Holland Noord (+1,4%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+1,6%) is de groei iets kleiner dan landelijk. Voor Zaanstreek-Waterland wordt met 2,0% een iets grotere groei verwacht. Eind 2018 zullen er in totaal bijna 18.000 banen bij komen ten opzichte van begin 2017.

Onvervulbare vacatures
De banengroei geldt voor alle sectoren, met uitzondering van de financiële sector. Hier wordt voor de Noord-Hollandse regio’s, net als landelijk, een afname verwacht. Na 2018 zal het aantal banen waarschijnlijk niet veel verder stijgen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat werkgevers hun vacatures niet kunnen vervullen. Dat geldt met name voor werkgevers in de techniek, zorg en ICT. Voor een aantal beroepen, zeker functies waarvoor een hoog opleidingsniveau vereist is, zijn onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar. Voor beroepen op middelbaar en lager niveau voldoen werkzoekenden vaak niet aan de wensen en eisen van werkgevers.

Uitdaging op arbeidsmarkt
Hoewel het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s verder zal dalen, van ruim 28.000 eind 2016 naar ruim 20.600 eind 2018, profiteert niet iedereen van de betere baankansen. De kansen op het vinden van werk voor bijvoorbeeld 55-plussers en mensen met een arbeidsbeperking ontwikkelen zich weliswaar positief, maar toch minder gunstig dan voor jongere werkzoekenden en werkzoekenden zonder arbeidsbeperking. Er ligt een grote uitdaging op de arbeidsmarkt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Oplossingen
Aan een deel van de vraag naar personeel kan tegemoet worden gekomen door anders met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt om te gaan. Vacatures kunnen bijvoorbeeld worden vervuld met werkzoekenden die op het eerste gezicht niet helemaal aan het functieprofiel voldoen, of die nu door leeftijd of een beperking niet aan de slag komen. Met middelen als scholing, jobcoaching of een werkplekaanpassing, maar ook bijvoorbeeld het aanpassen van functie-eisen of het opsplitsen van banen in afzonderlijke taken (jobcarving), kan naar oplossingen worden gezocht. UWV en gemeenten kunnen hierin adviseren en ondersteunen.

Kansen elders
Met een toename van 60.000 ziet Groot-Amsterdam het aantal banen het sterkst stijgen van alle regio’s in Nederland. Voor werkzoekenden die vanuit de Noord-Hollandse regio’s kunnen en willen reizen biedt dit kansen. Daarnaast is het voor werkzoekenden afkomstig uit sectoren waar werk verdwijnt goed om na te denken over alternatieven. Dat geldt bijvoorbeeld voor secretaresses en receptionisten. UWV heeft voor deze sectoren een aantal publicaties over overstapberoepen opgesteld.

Bijlage: Regio in Beeld, Zaanstreek/Waterland

Banen- en informatiemarkt bij P3 in Purmerend

Op donderdag 19 oktober 2017 organiseert het WerkgeversServicepunt een banenmarkt. Dit evenement vindt plaats in het P3 Gebouw in Purmerend. Met deze banenmarkt bieden wij u een podium om uw vacatures onder de aandacht te brengen bij gemotiveerde werkzoekenden uit de regio.

banenmarktOp deze dag zullen er tevens workshops voor werkzoekenden worden aangeboden.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Datum, tijd en locatie

Dinsdag 19 oktober 2017
12:00 tot 17:00 uur

P3 Concertzaal
Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend
0299 411 230
Voor routebeschrijving zie www.p3purmerend.nl

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de banenmarkt? Laat het ons weten. Aanmelden van deelname kan via onze website: http://www.wspzaanstreek-waterland.nl 

Wij verzoeken u om daarin uw bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met nadere informatie.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het regionale WerkgeversServicepunt 088-8982129.

Graag tot 19 oktober!

WerkgeversServicepunt Zaanstreek-Waterland

‘Kabinet legt met begroting basis voor investeringen in de toekomst’

 

‘Het demissionaire kabinet sluit op Prinsjesdag na 1.780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. ‘Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.’

Investeren in verdienkracht

Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemersorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. ‘Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving.’ Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. ‘Dit vraagt om gerichte investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze (slimme) investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.’ 

Opbouwen van Invest-NL

De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren. Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. ‘Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie’, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.  

Aandacht voor lastenverlichting

‘Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken’, stellen de ondernemersorganisaties. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. ‘Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten voor burgers en bedrijven tussen 2018-2021 met 8 miljard euro op. Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemersorganisaties.  

Innoverende mkb’er afgeremd

Volgens MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland is het teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. ‘Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl ‘voorkomen altijd beter is dan genezen’.’

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. ‘Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.’

Bron: MKB Nederland