15 tips om inbraak en diefstal in uw bedrijf te voorkomen

Uw bedrijf is uw levenswerk, u hebt het met eigen handen opgericht en werkt er met hart en ziel voor. Ongewenst bezoek is daarom het laatste waarop u zit te wachten. Het heeft niet alleen financieel nadelige gevolgen, het is soms ook een traumatische ervaring. Slachtoffers van diefstal of een inbraak blijven lange tijd met een gevoel van onbehagen en onveiligheid zitten. Een goede reden om er alles aan te doen om diefstal of inbraak in uw bedrijf te voorkomen. Lees meer–>

Sterke start voor crowdfunding Fronik Buurtboerderij

Eerste dag van campagne brengt direct ruim 14.000 euro op

De Fronik Buurtboerderij in Zaandam is een ontmoetingsplek die de buurt verbindt. Iedereen is welkom. Na jaren van strijd om te mogen voortbestaan op de unieke locatie, heeft de Fronik Buurtboerderij nu uitzicht op een duurzame toekomst. Maar daar is wel een grondige renovatie en verbouwing voor nodig. Daarom roept het bewoners en bedrijven in de regio nu op om via een crowdfunding campagne hun bijdrage te doen, in ruil voor diverse tegenprestaties. Op zondag 17 maart startte de Fronik Buurtboerderij haar campagne, en haalde op de eerste dag meer dan 14.000 euro op.

De Fronik campagne is te vinden op: http://www.voorjebuurt.nl/fronik

Lanceerfeest

‘Dit overtrof al onze verwachtingen’, zegt Fronik-voorzitter Edwin Herzberg. ‘Omdat we een ontmoetingsplek voor de buurt zijn, wilden we onze crowdfunding campagne graag ook starten met een ontmoeting: het crowdfunding lanceerfeestje.’ Tijdens de bijeenkomst in de middag van 17 maart kwamen buurtbewoners en bedrijven bijeen. Samen gaven ze het startschot van de campagne door te doneren, via sociale media mensen bekend te maken met de campagne en buren te informeren. Herzberg: ‘Vooraf is zoiets natuurlijk reuze spannend: je weet nooit wat er precies gaat gebeuren. Maar eens temeer blijkt wat je kunt bereiken als mensen in de buurt samenwerken. Het is ontzettend bijzonder om mee te maken wat buurtbewoners en bedrijven samen teweeg kunnen brengen.’

Minimaal 30.000 euro

‘Maar we zijn er zeker nog niet,’ zegt Herzberg. Om de stallen van een duurzame constructie te voorzien, is minimaal 30.000 euro nodig. Als er meer wordt opgehaald, kan ook het huidige ‘museum’ van de buurtboerderij worden opgeknapt, een werkplaats gebouwd en een woonkeuken gerealiseerd. Daarbij wordt telkens gezocht naar de meest duurzame oplossingen. ‘Het past bij ons om te zoeken naar wat goed is voor zowel mens als dier als omgeving: daar horen duurzame oplossingen bij’.

De crowdfunding campagne

De crowdfunding campagne van de Fronik Buurtboerderij duurt maximaal zeven weken. Herzberg: ‘Het is erop of eronder: nu kunnen we als buurt de stap zetten naar een duurzame toekomst voor de Fronik buurtboerderij.’ De Fronik Buurtboerderij, die volledig wordt beheerd door vrijwilligers, organiseert komende weken tal van activiteiten om de campagne kracht bij te zetten. Buurtbewoners en bedrijven die een bijdrage leveren aan de campagne kunnen ook een tegenprestatie tegemoetzien, variërend van een vaartocht vanaf de Fronik, tot een volledig georganiseerde teamdag op de Fronik voor bedrijven.

De crowdfunding campagne van de Fronik Buurtboerderij is te vinden op: http://www.voorjebuurt.nl/fronik

 

 

Provinciale subsidie voor Noord-Hollands mkb

Om duurzame innovaties te stimuleren, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar € 6 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie & Chemie (inclusief Biobased), Agri & Food, Tuinbouw, Water, Creatieve Industrie, Logistiek en Life Sciences & Health.
Zij kunnen subsidie vragen voor haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT).

Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Nu het beter gaat met de economie is er tijd en ruimte bij ondernemers om te investeren in duurzame en innovatieve ontwikkelingen. Wij ondersteunen ze daar graag in, want een innovatief mkb is een toekomstbestendig mkb.”

Innovatief mkb
De provincie investeert deze coalitieperiode € 18 miljoen in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases van de ontwikkeling van een goed idee tot een werkend prototype. Ondernemers kunnen een beroep doen op de MIT-regeling, GO-NH!, PIM en het Innovatiefonds Noord-Holland.

Subsidie aanvragen voor MIT
Er kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd. Voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000) kan dat vanaf 9 april 2019. Van 11 juni tot en met 10 september kan ook subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000).

Minister Ollongren bezoekt Achtersluispolder

Voorafgaande aan het werkbezoek van minister Kajsa Ollongren in Zaandam sprak interim voorzitter van de ondernemersvereniging in de Achtersluispolder uit dat het belangrijk is dat de minister een kijkje komt nemen. Het is volgens Rob Smits namelijk van belang dat de minister kennis maakt met de ondernemers voordat woningbouw in de polder gerealiseerd wordt.

Hier vindt u het filmpje.

Havenbedrijf Amsterdam wil geen woningen op Zaans Hembrugterrein

Uit het fd:

Havenbedrijf Amsterdam heeft bezwaren tegen de plannen voor woningbouw op het Zaanse Hembrugterrein. Dit meldt vakkrant Schuttevaer op basis van een zitting bij de Raad van State.

Het Havenbedrijf vreest dat de zware industrie in het havengebied moet inbinden als het plan doorgaat om aan de noordkant van het Noordzeekanaal woningen te bouwen. Aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal zijn tal van havenactiviteiten gevestigd.

Het Havenbedrijf bevestigt de strekking van het artikel in Schuttevaer, maar wil verder niet ingaan op de kwestie omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. De gemeente Zaanstad bestrijdt de zienswijze van het Havenbedrijf, en stelt dat de ontwikkeling van het Hembrugterrein geen beperkingen oplevert voor de bedrijven op het havengebied.

Eerder onverkoopbaar Hembrugterrein herbergt een prachtige belofte

Vorig jaar verkocht het Rijksvastgoedbedrijf het Hembrugterrein van de voormalige munitiefabriek Eurometaal aan ABC Vastgoed voor €41 mln. ABC Vastgoed was een van de partijen met de beste plannen voor het gebied, dat plaats moet gaan bieden aan wonen, werken en recreëren. Er was grote belangstelling voor het terrein.

Havenactiviteiten onder druk

Eerder uitte het Havenbedrijf al forse kritiek op de plannen voor de nieuwe Amsterdamse woonwijk Haven-Stad, de bouw van een brug over het IJ en de verplaatsing van de cruise terminal. Met name het gebrek aan overleg en de communicatie schoten het Havenbedrijf en de achterban in het verkeerde keelgat. Eind vorig jaar zegde de Amsterdamse wethouder Udo Kock (D66) toe dat alle plannen nog eens onder de loep worden genomen.

Zware industrie

Aan de overkant van het Hembrugterrein liggen onder meer elektriciteitscentrale Hemweg, tankterminals en andere zware industrie op haventerrein Westpoort.

Aan de overkant van het Hembrugterrein liggen onder meer elektriciteitscentrale Hemweg, tankterminals en andere zware industrie op haventerrein Westpoort. Het Havenbedrijf is volgens Schuttevaer bang dat die industrie fors moet inbinden als blijkt dat die in de nieuwe woonwijk te veel overlast oplevert. De bouwplannen tot aan de rand van het kanaal zouden ook een bedreiging vormen voor het scheepstransport van gevaarlijke stoffen.

Reactie gemeente Zaanstad

In een toelichting aan het FD meldt de gemeente dat met het bestemmingsplan vooruit wordt gelopen op de Omgevingswet. ‘Woningbouw is binnen de ontwikkelgebieden toegestaan onder de voorwaarde dat aan de binnen het bestemmingplan opgenomen regels wordt voldaan’, laat een woordvoerder weten. Volgens hem is de milieubelasting als gevolg van omliggende industrieterreinen steeds een belangrijk gegeven geweest.

De gemeente constateert daarnaast dat de deskundigen die de Raad van State adviseren eveneens hebben vastgesteld dat het omgevingsplan geen beperkingen oplevert voor de bedrijven in het Amsterdamse havengebied, ook niet wat betreft uitbreiding.

Overlast

Volgens het Havenbedrijf heeft het gemeentebestuur verder erg creatief gerekend om het lawaai binnen de normen te houden. Het Havenbedrijf zegt nog wel te kunnen leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven. De financiële onderbouwing van de €41 mln die vorig jaar voor het terrein is betaald, stoelt op de bouw van 1000 woningen.

500

Het Havenbedrijf kan wel leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven.

Geluidsoverlast

Het gemeentebestuur zegt dat bij uitbreiding van het aantal woningen tot op de rand van het Noordzeekanaal aan alle milieunormen wordt voldaan. Volgens de zegsman wordt door een pakket aan maatregelen de feitelijke milieubelasting juist omlaag gebracht. ‘Een geluidarchitect zorgt ervoor dat de woningen zo worden ingepast dat de feitelijke geluidsbelasting op de gevels wordt verminderd.’ Verder wijst hij er op dat in iedere woning balansventilatie komt met een stof- en geurfilter zodat bewoners geen last hebben van incidentele geurhinder.

Zaanse Geluiden | Wat is jouw Zaanse Geluid?

Economische ontwikkeling

De economie groeit. Toch zijn er ook signalen dat niet iedereen van die groei profiteert en dat het gebruik van grondstoffen om die groei te realiseren de planeet uitput. Dit is voor Britse econoom Kate Raworth de aanleiding geweest om te pleiten voor een andere economie, voor een andere wijze van waarderen van economische ontwikkeling. Eentje die voor ieder mens een sociale basis biedt en die de ecologische grenzen van de aarde respecteert. Ze legde haar pleidooi vast in haar boek, de Donuteconomie. 
Wat betekent de donuteconomie voor Zaanstad? Van 9 t/m 13 april 2018 gaan we in gesprek over wat we in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. 

  • Maandagavond 9 april staat de donut-ecomie centraal bij café Fabriek in Zaandam. Lees meer en meld je aan.
     
  • Woensdag 11 april onderzoeken we bij ’t Lokaal in Wormerveer de mogelijkheid van financiering van een maatschappelijk initiatief via de Social Impact Bond. Lees meer en meld je aan 
     
  • Donderdag 12 april is een workshop Donuteconomie in de wijk: koken, eten weten. Hiervoor worden betrokkenen gericht uitgenodigd. Lees meer
     
  • Vrijdag 13 april is het thema ‘Krijg je er als bedrijventerrein opeens bewoners bij.’ Op het Hembrugterrein komen in de nabije toekomst ook woningen. Wat betekent dit voor de bedrijven en bewoners? Lees meer en meld je aan.

Lees meer over week Economische ontwikkeling

Wat vind jij belangrijk in Zaanstad?

We nodigen iedereen van harte uit om het gesprek hierover aan te gaan. Wat is jouw Zaanse geluid? De opbrengst van de eerste twee themaweken kun je nu bekijken.

Rond de  thema’s DuurzaamheidInclusieve stad, Verstedelijking en Economische ontwikkelingorganiseren we een themaweek met werksessies, lezingen, buurtmaaltijden en ontmoetingen in de wijken. Samen onderzoeken we wat de urgente uitdagingen zijn en hoe we dit samen aanpakken, hoe we elkaar versterken en samen versnellen.

Het Zaanse geluid van de bijeenkomsten
Voor verslagen, video’a en verhalen over de week van de Verstedelijking, klik hier
Voor verslagen, video’s en verhalen over de week Inclusieve stad, klik hier
Voor verslagen, video’s en verhalen over de week Duurzaamheid, klik hier

De organisator van Zaanse geluiden is Platform Aan de Zaan, ondersteund door de gemeente Zaanstad en alle netwerken en organisaties die zich willen aansluiten.

Bekijk het programma

Opzegging lidmaatschap ZON

In november heeft Zaandelta een enquête verstuurd aan haar leden waarin onder andere de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van Zaandelta bij het Zaans Ondernemers Netwerk aan de orde kwam. Het bestuur was van mening dat in 2017 geen resultaten zijn behaald, de reden waarvoor Zaandelta aangesloten is bij ZON. Zaandelta heeft dit bij haar leden neergelegd om te informeren hoe daar over gedacht werd. Uit deze enquête is naar voren gekomen dat het merendeel van onze leden niet voldoende nut en noodzaak zien bij het lidmaatschap bij ZON. Om deze reden heeft Zaandelta haar lidmaatschap voor 2018 stopgezet. Begin van het jaar gaan de besturen aan tafel om te bespreken in hoeverre een lidmaatschap in een latere periode weer aan de orde kan zijn. Heeft u hier vragen over? U kunt contact met ons opnemen via info@zaandelta.nl of het secretariaat via 06-51489273.

Rondleiding Justitieel Complex Zaanstad een succes

Je hoopt er nooit terecht te komen, maar om een kijkje binnen de muren te nemen is het enorm interessant. Daarom organiseerde Zaandelta samen met de heer Hagens van In-Made voor een tweede keer een rondleiding in het Justitieel Complex Zaanstad.

Met een maximaal aantal bezoekers voor de rondleiding was het een groot succes. (Bijna) alle ins en outs werden gedeeld met de bezoekers. Daarnaast is het mogelijk voor u als ondernemer werk uit te besteden aan de gevangenen, zodat zij een dagbesteding hebben. De contactgegevens hiervoor kunt u opvragen via info@zaandelta.nl.

ZON in gesprek met verenigingen, mkb, politiek

Het nieuwe bestuur van ZON heeft haar speerpunten beschreven in het verkiezingsmanifest. Deze weken heeft het bestuur gesprekken met verenigingen, het mkb en de politiek. Enerzijds ter kennismaking met het nieuwe bestuur, anderzijds de wensen van de verschillende partijen aan te horen en mee te nemen in de toekomstplannen.

Koffiebranderij Zuivere Koffie winnaar Zaanse Startersprijs 2017

Tijdens de 29ste Zaanse Ondernemersdag op dinsdag 7 november jl.  in het Zaantheater, heeft Dennis Straat, wethouder Economische Zaken gemeente Zaanstad, namens de jury de winnaar van de Zaanse Startersprijs 2017 bekend gemaakt.

De drie genomineerden bedrijven werden via professionele bedrijfsfilmpjes voorgesteld aan de bezoekers, na deze presentatie heeft Dennis Straat een toelichting gegeven op de activiteiten van de bedrijven en de motivatie waarom de jury tot deze keuze is gekomen. Daarna heeft Dennis Straat de winnaar bekend gemaakt en zijn de prijzen overhandigd.
Koffiebranderij Zuivere Koffie winnaar Zaanse Startersprijs 2017
Jemuel Lampe ontvangt als eigenaar naast de eeuwige roem, een cheque van € 1.000, een professionele bedrijfsfilm, een gratis advertorial t.w.v. € 1.599 in het zakenmagazine Zaanbusiness en een prachtig kunstvoorwerp als blijvende herinnering aan deze eervolle verkiezing. De overige genomineerden ontvangen ook een professionele bedrijfsfilm.

Koffiebranderij Zuivere Koffie, directie Jemuel Lampe
Zuideinde 20, 1541 CD Koog aan de Zaan
www.koffiebranderijzuiverekoffie.nl

De filmpjes zijn te bewonderen op: http://www.zaansestartersprijs.nl/genomineerden/
Meer informatie kunt u lezen in het juryrapport.
De Zaanse Startersprijs, is een jaarlijkse verkiezing. Het is een breed gedragen initiatief door het Zaanse bedrijfsleven en de gemeente Zaanstad. De jury bestaat uit: voorzitter Marcel J. Beerse (Partner Baker Tilly Berk NV), Maarten Alleman (about:blank), Jantine Konijn (Zaans
Ondernemers Netwerk), Ton R. Vermij (bestuurslid Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner), Marcel Verra (accountmanager EZ gemeente Zaanstad) en Mark Vleeshakker (AVV Zaanstad).

banner zsp