26 juni zomerlunch bij Artzaanstad

Kom op dinsdag 26 juni van 12.00 tot 14.00 uur naar de zomerlunch van Zaandelta en BIA bij Artzaanstad op het Hembrugterrein! 

Artzaanstad is al decennia lang een begrip op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in heel Nederland. Niet alleen voor kunstverhuur, het is ook een actieve galerie voor hedendaagse kunstenaars. Naast beeldende kunst vind je een uitgebreide collectie designartikelen.

Bevlogen fotograaf Ruben Timman zal aanwezig zijn om meer te vertellen over zijn werk en missie, onder ander over het project Museum of Humanity. Naast werk van Ruben is er ook een film te zien.

Daarnaast wordt er een kunstwerk verloot van Kees Salentijn onder de aanwezigen!

Uiteraard staat er een heerlijke lunch voor u klaar. Ook de leden van Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder zijn aanwezig!

Programma
12:00 uur Inloop
12:15 uur Voorwoord bestuur BIA en Zaandelta
12:30 uur Fleur Pastoor Art Zaanstad
12:45 uur Fotograaf Ruben Timman
13:00 uur Lunch met rondleiding
14:00 uur Sluiting van de bijeenkomst

Locatie: Artzaanstad, Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaandam

Aanmelden kan via info@zaandelta.nl.

Graag tot 26 juni!

Het verhalen van kosten winkeldiefstal op de dief | SODA

Ondernemers worden met regelmaat geconfronteerd met criminaliteit. De afhandeling hiervan kost de ondernemer veel tijd. En geld. Volgens het civiel recht is de veroorzaker van schade verplicht deze te vergoeden. SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloos gesteld en draait de veroorzaker op voor de schade.

Aanpak
SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld €181,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan onverkoopbare artikelen of beschadigingen in de winkel.
De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten
Inmiddels zijn duizenden bedrijven aangesloten bij SODA. Jaarlijks maakt SODA vele tonnen aan euro’s over aan benadeelden van strafbare feiten. Deelnemende winkels melden een afname van het aantal winkeldiefstallen met meer dan 50%. In winkelgebieden registreert de politie een afname van winkeldiefstallen met ongeveer 40%.

Lees meer op SODA.

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Als criminelen zaken doen met gewone mensen, dan valt dat onder ondermijning
Want het ondermijnt of verzwakt de samenleving. Waarom doen criminelen dat? En hoe?

Criminelen hebben gewone mensen – en ook ambtenaren – nodig om geld te verdienen
Gewone mensen zijn niet alleen slachtoffers van criminelen. Criminelen moeten voor hun activiteiten ook gebouwen huren, kopen of bouwen. En spullen kopen en vervoeren. Vaak doen ze daarvoor zaken met gewone mensen, die helemaal niet weten dat ze met criminelen te maken hebben. En die daar ook niets mee te maken willen hebben. En ze hebben ambtenaren nodig, mensen die bij de overheid werken. Want die moeten vergunningen afgeven en controles uitvoeren bij bedrijven.

Criminelen hebben gewone mensen nodig als ze hun geld willen uitgeven
Ze verdienen geld met misdaden, zoals diefstal, drugshandel of afpersing. Dat geld willen ze uitgeven. Bijvoorbeeld aan huizen, bedrijfsgebouwen en auto’s. Of ze willen het op de bank zetten. Dan krijgen ze te maken met gewone mensen, bij gewone bedrijven. Die huizen verkopen, of auto’s. Of die bij een bank werken. Of bij een gemeente.

Er zijn veel voorbeelden van ondermijnende criminaliteit
Een voorbeeld is hennepteelt (het kweken van wietplanten). Criminelen halen gewone mensen over hennep of wiet te kweken bij hen thuis op zolder. Een ander voorbeeld is zorgfraude. Sommige zorgaanbieders zijn crimineel. Zij laten de klanten betalen, maar leveren geen goede zorg. Zo krijgen gewone mensen te maken met criminelen, zonder dat ze dat weten en willen.

U kunt ook helpen: meld criminaliteit bij de politie of bij “meld misdaad anoniem”
Probeer criminaliteit te herkennen. Denkt u dat een crimineel met u zaken wil doen? Zeg dan nee.
Of maak er achteraf melding van bij de politie, telefoonnummer 0900-8844.
Of via “Meld Misdaad Anoniem”, telefoonnummer M. 0800-7000. Kijk ook eens op de website van de politie naar meer informatie over ondermijning.

Checklist overbelasting van elektra

Elke dag ontstaan in Nederland gemiddeld 8 branden door slecht onderhouden elektrische installaties en aangesloten apparatuur.

Voor het bedrijven is het belangrijk om brandgevaar te voorkomen. Verzekeraars vragen vaak om een periodieke keuring voor het afsluiten van een brandverzekering. En mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan kijkt de verzekeraar met een scherp oog naar de factor nalatigheid.

NEN1010 en NEN3140

In NEN1010 is wettelijk vastgelegd hoe de installatie bij bouw en verbouw moet worden aangepakt. NEN3140 bevat voorschriften hoe de elektrische installatie moet worden onderhouden en hoe vaak deze moet worden gekeurd.

1.) Laat aanpassingen aan de elektrische installatie altijd uitvoeren door bevoegde installateurs.
Zorg dat de elektrische installatie in je bedrijf voldoet aan de NEN1010 en de NEN 3140.

2.) Laat om de zoveel tijd een thermografisch onderzoek uitvoeren in je bedrijf.
Een infraroodcamera stelt hierbij temperatuurverschillen en overbelasting in de elektrische installatie vast.

3.) Benoem een installatieverantwoordelijke binnen het bedrijf.

4.) Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
Elke overgang verhoogt de weerstand en daarmee de kans op oververhitting.

5.) Rol kabelhaspels helemaal af, dus ook als je de lengte niet nodig hebt.
In een opgerolde haspel kan de warmte niet ontsnappen. Trek om deze reden ook bij stofzuigers altijd het hele snoer eruit.

6.) Gebruik meterkasten niet als opslagruimte.
Brand door overbelasting ontstaat vaak in de meterkast, waar je dan liever geen brandbaar materiaal in wil hebben. Het is ook verstandig om een rookmelder in de meterkast te plaatsen.

7.) Maak gebruik van bedrading met de juiste diameter om verbindingen te maken.
In een dun snoertje loopt de weerstand, en daarmee de temperatuur, snel op. Een straalkacheltje aansluiten met een speakersnoertje is bijvoorbeeld geen goed idee.

8.) Zorg ervoor dat dat er geen scherpe randen zijn die de elektriciteitsdraden kunnen beschadigen. Op de plaats van een beschadiging neemt de weerstand toe.

9.) Vervang knipperende en roodgloeiende tl-buizen direct.
Door de opgebouwde hitte kunnen deze buizen knappen. De hete delen kunnen vervolgens brand veroorzaken. Verder zijn de starters een bron van warmte. Als een starter het niet voor elkaar krijgt dat een tl-buis aan gaat, blijft hij het proberen, met bijgevoegd gesmolten armatuur tot gevolg.

10.) Sluit zo min mogelijk apparaten aan op hetzelfde contactpunt.
Ga uit van maximaal 2500 watt voor alle apparaten samen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de soort zekering.

Bron: Business Insider

Verslag ledenbijeenkomst Gras Wood Wide

Op woensdag 25 april vond de ledenvergadering van Business Network Zaandelta plaats bij lid Gras Wood Wide op de Simon Spiersweg 10.

Om 12 uur verwelkomde voorzitter Herm Nieste de aanwezige leden. Tijdens het officiële gedeelte van de Algemene Leden Vergadering werd er meer verteld over de plannen van Zaandelta het komende jaar en de gedane zaken in 2017. Zo is er in 2017 een jubileumfeest gevierd voor het 25 jarig bestaan van Zaandelta, wordt de samenwerking met verschillende bedrijventerreinen opgepakt en versterkt en is het lidmaatschap bij ZON voorlopig stopgezet.

Verbinden ondernemers en scholen
Zaandelta is bezig met gesprekken om aan te haken bij ’t Lokaal; een initiatief van bedrijvenvereniging BVNM om ondernemers en scholen te verbinden.

Hercertificering KVO
Voor de zomer zal Zaandelta een enquête versturen over het Schoon, Heel en Veilig maken en houden van het Zaandelta-gebied om de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen te waarborgen. Een oproep aan alle ondernemers om deze in te vullen!

Lars van Wijngaarden benoemd tot penningmeester
Tijdens de Algemene Leden Vergadering is Lars van Wijngaarden, Rabobank, gekozen tot penningmeester bij Zaandelta. Lars volgt Daniëlle Bond op, die vanwege een carrière-switch niet meer in het gebied werkzaam is.

Leden zullen de notulen van de ALV binnenkort ontvangen.

Green Business Club

Na het officiële gedeelte heeft Marjan Hoffman, kwartiermaker voor de Green Business Club Zaandelta meer verteld over de stichting.

Vanuit de gemeente Zaanstad en Business Club Nederland is een initiatief ontstaan om een lokale Green Business Club (GBC) in Zaanstad op te richten bestemd voor het Zaandelta gebied. De twee bedrijventerreinen Westerspoor en Zuiderhout in Zaandam bieden voldoende potentie voor een GBC. Zaanstad heeft duurzaamheid, toerisme en de koppeling tussen bedrijven, (lokale) overheden en ondernemers hoog in het vaandel staan. De komst van een GBC zal een stevige impuls kunnen geven aan de samenwerking en een duurzame toekomst in het gebied.

Marjan Hoffman is aangesteld als kwartiermaakster en is in 2017 bezig geweest met de oprichting van de Stichting Green Business Club Zaandelta en het aantrekken van stakeholders en participanten. Er zijn inmiddels diverse bedrijven die willen aanhaken, zoals Engie, GZ officeXperience, Dynova Innovatieadvies, Cabot Norit, Devcon Ecosystems en ING Bank. Enkele andere ondernemers zijn ook al geïnteresseerd. Mochten er bedrijven zijn die ook willen participeren of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marjan Hoffman, marjan@greenbusinessclub.nl. Hier vindt u de website van GBC Zaandelta: http://greenbusinessclub.nl/zaandelta/.

Gras Wood Wide

Gastheer de heer Gras, directeur van Gras Wood Wide, heeft meer verteld over het bedrijf, het ontstaan, de historie en de werkzaamheden. Aansluitend mochten de aanwezigen genieten van een heerlijke lunch een een rondleiding over het terrein en in het bedrijf.

GBC Zaandelta zet in op circulair!

Duurzame bedrijfspanden, logistiek en een circulaire marktplaats voor bedrijven. Enkele ideeën voortkomend uit de energieke sessie op 29 maart jl. van de stichting Green Business Club Zaandelta in oprichting.

ING, Devcon, Dynova, gemeente Zaanstad, Cabot e.a. waren te gast bij GZ OfficeXperience. Na een inspirerende rondleiding door het OfficeXperierce van GZ (vintage meubels, 3d-geprinte hangers van gecycled plastic), komen de partijen tot afstemming over inhoud en proces rondom hun GBC. “Het is belangrijk om de co2 footprint te meten van het gebied”, en “Niet zo prachtig als we oesterzwammen en lampenkappen kunnen gaan maken van ons eigen koffieresidu”. Er zijn volop kansen en de bedrijven hebben zin om aan de slag te gaan.

De stichting wordt de komende weken opgericht en voor de volgende bijeenkomst zijn de organisaties welkom bij ING. Datum wordt binnenkort bekend gemaakt..

Interesse om mee te gaan doen met GBC Zaandelta? Stuur een mail naar marjan@greenbusinessclub.nl.

Meer informatie over de Green Business Club Zaandelta vindt u op http://greenbusinessclub.nl/zaandelta/ .

Woensdag 25 april lunchbijeenkomst Gras Wood Wide

Bent u erbij? Meld u aan via info@zaandelta.nl!

Op woensdag 25 april vindt de ALV van Zaandelta plaats bij Gras Wood Wide (voorheen Houtimport Gras) op de Simon Spiersweg 10 in Zaandam.

Tijdens deze lunchbijeenkomst van 12.00 tot 14.00 uur en de verantwoording van de activiteiten van Zaandelta en de toekomstplannen, krijgt u ook de gelegenheid het bedrijf te bekijken. Daarnaast zal Marjan Hoffman wat meer vertellen over de Green Business Club. Uiteraard staat er een heerlijk lunchbuffet voor u klaar!

Graag tot woensdag!

Zorg voor een correcte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die binnen het bedrijf aanwezig zijn inzichtelijk te maken. Als werkgever dient u een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. De RI&E moet altijd volledig, actueel en betrouwbaar zijn.

Wat staat er in de RI&E?

De inhoud van de RI&E is afhankelijk van de branche waarin u actief bent, iedere branche kent andere risico’s voor de gezondheid. Voor iedere branche is er een specifiek RI&E-plan. Naast de branchespecifieke risico’s komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • bedrijfsinrichting
 • inrichting van de werkplek
 • arbeidsomstandigheden
 • psychosociale aspecten
 • bedrijfshulpverlening en noodvoorzieningen

Indien er gevaren of tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient daarvoor een oplossing te komen.

Verschillende bedrijven kunnen u helpen met het schrijven van een Plan van Aanpak om aan te geven op welke wijze u maatregelen kunt nemen die leiden tot verbetering. Het uiteindelijke RI&E rapport zal moeten voldoen aan de eisen van de Arbowet.

Waarschuwing inbraak voorjaar: sluit ramen en deuren!

We zijn het bijna niet meer gewend, maar zodra het mooi weer wordt, gaan ramen en deuren weer open. Heerlijk voor de frisse lucht in huis en kantoor. Maar ook gemakkelijk voor insluipers die uw bedrijf bezoeken op zoek naar voor hen interessante spullen.

Wees dus extra alert op het sluiten van ramen en deuren. Zorg dat niet iedereen zomaar binnen kan lopen of even snel wat weg kan grijpen. Een paar tips:

 • Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan niet onbeheerd. Sluit de ramen en deuren wanneer u bijvoorbeeld even met lunchpauze gaat.
 • Leg geen waardevolle spullen in het zicht, zoals laptop, telefoon, fotocamera of portemonnee.
 • Controleer voordat u het pand verlaat alle ramen en deuren. Inbrekers of insluipers hebben maar weinig ruimte nodig om binnen te komen. Kijk dus ook uit met een open bovenlicht.
 • Inbrekers zijn sneller en inventiever dan u denkt! Geef ze geen kans!

Zaanse Geluiden | Wat is jouw Zaanse Geluid?

Economische ontwikkeling

De economie groeit. Toch zijn er ook signalen dat niet iedereen van die groei profiteert en dat het gebruik van grondstoffen om die groei te realiseren de planeet uitput. Dit is voor Britse econoom Kate Raworth de aanleiding geweest om te pleiten voor een andere economie, voor een andere wijze van waarderen van economische ontwikkeling. Eentje die voor ieder mens een sociale basis biedt en die de ecologische grenzen van de aarde respecteert. Ze legde haar pleidooi vast in haar boek, de Donuteconomie. 
Wat betekent de donuteconomie voor Zaanstad? Van 9 t/m 13 april 2018 gaan we in gesprek over wat we in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. 

 • Maandagavond 9 april staat de donut-ecomie centraal bij café Fabriek in Zaandam. Lees meer en meld je aan.
   
 • Woensdag 11 april onderzoeken we bij ’t Lokaal in Wormerveer de mogelijkheid van financiering van een maatschappelijk initiatief via de Social Impact Bond. Lees meer en meld je aan 
   
 • Donderdag 12 april is een workshop Donuteconomie in de wijk: koken, eten weten. Hiervoor worden betrokkenen gericht uitgenodigd. Lees meer
   
 • Vrijdag 13 april is het thema ‘Krijg je er als bedrijventerrein opeens bewoners bij.’ Op het Hembrugterrein komen in de nabije toekomst ook woningen. Wat betekent dit voor de bedrijven en bewoners? Lees meer en meld je aan.

Lees meer over week Economische ontwikkeling

Wat vind jij belangrijk in Zaanstad?

We nodigen iedereen van harte uit om het gesprek hierover aan te gaan. Wat is jouw Zaanse geluid? De opbrengst van de eerste twee themaweken kun je nu bekijken.

Rond de  thema’s DuurzaamheidInclusieve stad, Verstedelijking en Economische ontwikkelingorganiseren we een themaweek met werksessies, lezingen, buurtmaaltijden en ontmoetingen in de wijken. Samen onderzoeken we wat de urgente uitdagingen zijn en hoe we dit samen aanpakken, hoe we elkaar versterken en samen versnellen.

Het Zaanse geluid van de bijeenkomsten
Voor verslagen, video’a en verhalen over de week van de Verstedelijking, klik hier
Voor verslagen, video’s en verhalen over de week Inclusieve stad, klik hier
Voor verslagen, video’s en verhalen over de week Duurzaamheid, klik hier

De organisator van Zaanse geluiden is Platform Aan de Zaan, ondersteund door de gemeente Zaanstad en alle netwerken en organisaties die zich willen aansluiten.

Bekijk het programma