Ondernemers, zorg voor een goede uitstraling van uw terrein!

Op dinsdag 20 maart heeft de werkgroep KVO/KI een schouw gehouden in het gebied. O.a. politie, brandweer en de gemeente hebben gekeken naar de staat van het bedrijventerrein. Over het algemeen lag de openbare ruimte er goed bij. Wel viel op dat er bij enkele ondernemers achterstallig onderhoud in  de vorm van vuil, slecht bijgehouden tuinen, (onnodig) opslag van goederen op het particuliere terrein aanwezig was.

Ook uw eigen terrein is de uitstraling van het gebied. Daarom de vraag of u een grote voorjaarsschoonmaak op uw eigen terrein wil houden, zodat alles er schoon, heel en veilig uit ziet! En spreek ook uw buren hierop aan!

Alvast bedankt!

Zaanse Geluiden: Duurzaamheid, Inclusieve Stad, Verstedelijking, Gezonde Economische ontwikkeling

Platform aan de Zaan organiseert samen met gemeente Zaanstad – en andere partners –  Zaanse geluiden, themaweken rond onderwerpen Duurzaamheid, Inclusieve stad, Verstedelijking en Gezonde economische ontwikkeling. 

In de week van 9 tot 13 april staat Gezonde Economische Ontwikkeling op het programma. Insteek van de week is ‘Naar een Zaanse Donuteconomie’.

Het Hembrugterrein is hip & happening! Naast alle festiviteiten en de huidige bedrijvigheid komen er in de nabije toekomst ook woningen op het Hembrugterrein. We kijken niet alleen naar de bedrijven op het Hembrugterrein, maar ook naar buurtondernemers zoals Havenbedrijven, Westpoort, en de Achtersluispolder.

Op vrijdag 13 april om 15 uur gaan we in gesprek over wat dit betekent voor de bedrijven en de bewoners. We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Vraagstelling is wat een woonwerkstad zoals Zaanstad met wonen/bedrijven betekent voor de bedrijvigheid van de ondernemers?

Het idee is dat we Zaanse Geluiden inventariseren om daarna deze geluiden mee te geven aan de nieuwe toekomstige raadsleden.
Via de nieuwsbrief van Zaanse geluiden houden we je op de hoogte wanneer het programma gereed is. Meld je daarvoor aan via info@zaansegeluiden.nl.

Bijeenkomst Financiering van Agri-Food & MKB ondernemingen door PIM

Op donderdag 19 april a.s. organiseren Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM), GreenPort Noord-Holland Noord en de Westfriese gemeenten de bijeenkomst ‘Financiering van Agri-Food & MKB ondernemingen’. De bijeenkomst is bedoeld voor innovatieve en duurzame mkb-ondernemers die op zoek zijn naar investeerders en/of andere financiering.

Tijdens de bijeenkomst wordt meer over het programma van PIM verteld en pitchen drie ondernemers hun financieringsbehoefte. Vervolgens delen investeerders en experts do’s en don’ts bij financiering van agri-food concepten met het publiek.

Programma:
15:30 uur Inloop
16:00 uur Introductie door PIM en GreenPort NHN
16:30 uur Drie ondernemers aan het woord over innovatie en hun financieringsbehoefte
17:15 uur Tips en tops door experts en financiers
17:30 uur Afsluiting & Netwerkborrel

Locatie:
Clusius Lab, Blauwe Berg 1A, Hoorn

Aanmelden kan hier

Denk als een Hacker! Een paar tips op en rij.

Op 21 februari organiseerde het bestuur van CBO i.s.m. Zaandelta, BIA, VNZP en het RPC (Regionaal Platform Criminialiteitsbestrijding) het seminar ‘de Hacker vertelt’. Stan Hegt, was de spreker van de avond en is Digtital Security Expert & Etihal Hacker bij Outffank. Hij was daarvoor werkzaam bij KMPG als Manager Information Protection Services. Stan wist op levendige wijze de materie helder in beeld te brengen. Hij vroeg de aanwezige ondernemers om in de huid van een  hacker te kruipen en te denken als een hacker. Vervolgens liet hij voorbeelden zien hoe het in de hackerswereld er aan toe ging. Na de pauze gaf hij bruikbare tips om je te weren tegen hackers.

Een paar tips op een rij:
– Gebruik verschillende wachtwoorden voor ieder programma/website waar u zich inlogt en wissel regelmatig van wachtwoord
– Beveilig uw computer/netwerk goed tegen virussen en maak regelmatig een back-up
– Pas op met openbare WIFI, kijk goed of uw echt op het juiste netwerk zit
– Sluit elke keer uw computer af en log tussendoor uit
– Steek geen onbekende USB sticks in uw computer
– Open geen mailtjes/bijlagen van onbekende (let op phising mail)
– Plak het cameraatje af met boven je scherm met een sticker. Er bestaat malware die via de camera meekijkt met wat je doet.

De avond werd druk bezocht. De ondernemers waren verbaasd over de eenvoud van Cybercrime dat uiteraard met een paar gouden tips, goed is aan te pakken. Dat kon toch niet helemaal de zorg wegnemen bij de aanwezige. Aan de reacties te merken zijn de ondernemers na deze avond aan de slag gegaan met de veiligheid van hun computersysteem.

Het RPC biedt nog meer kennisbijeenkomsten aan waar ondernemers gratis gebruik van kunnen maken. Zie: www.rpcnh.nl

Meer informatie? Deze filmpjes moet u echt even bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=sCMotoEV3TY
https://www.youtube.com/watch?v=6n-ZoFW-d_I

Interesse in nog meer filmpjes:
https://www.youtube.com/user/laatjeniethacken

Of ga naar:
http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/

Adverteren op de nieuwe website?

Zet de leerlingen van het Zuiderzeecollege aan het werk!

Zoals u kunt zien is de website van Zaandelta vernieuwd. Daar horen ook nieuwe advertentiemogelijkheden bij. Wilt u uw bedrijf kenbaar maken aan de maandelijks 300 bezoekers van de website? Plaats voor slechts 150 euro per jaar een advertentieblok. Deze kan gewijzigd worden wanneer u wilt, dus u kunt er ook een actiebanner van laten maken.

Het enige dat u hoeft te doen is het aanleveren van uw logo en verdere wensen. Leerlingen van het Zuiderzeecollege die ICT & Media volgen, maken de banner gratis voor u.

Interesse? Laat het ons weten via info@zaandelta.nl.

VMBO Compaen, welkom als nieuw lid!

Onlangs zijn penningmeester Lars van Wijngaarden en secretaris Tamara Mol op bezoek geweest bij VMBO Compaen. Enkele jaren geleden was VMBO Compaen al lid maar door een wisseling in de directie is het contact verwaterd met een opzegging van het lidmaatschap tot gevolg.

Inmiddels is dit contact weer opgepakt en dat heeft geleid tot wederom een lidmaatschap bij Zaandelta. De voornaamste reden hiervoor is de wens van Zaandelta om de scholen te ondersteunen door het aanbieden van het netwerk van ondernemers, het organiseren van rondleidingen voor leerlingen én leraren, het aanbieden van gastsprekers, etc. Op deze manier worden de ondernemers, de praktijk en de leerlingen dichter bij elkaar gebracht, met als gevolg een betere doorstroming. Leerlingen weten beter wat ze kunnen verwachten, welke richting ze interessant vinden en welke juist níet. Ondernemers kunnen beter inschatten welke leerlingen ze kunnen aantrekken en ook wat zij kunnen verwachten, zodat de verwachting niet te hoog of te laat is.

 

Tips om diefstal te voorkomen

Zaandelta geeft u enkele tips om diefstal te voorkomen. Deze tips zijn opgesteld door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ook krijgt u tips voor het geval u iemand betrapt, hoe aan te spreken en hoe u kunt omgaan met agressie.

Tips om diefstal te voorkomen.

 • Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mensen die iets uit een winkel steelt, dit in een opwelling doet. Spreek daarom iedere klant/bezoeker aan en laat bezoekers van jouw bedrijf weten dat zij de aandacht van het personeel hebben.
 • Sluit de kassalade na iedere transactie af zodat het niet mogelijk is een greep in de kassa te doen.
 • Sluit altijd het magazijn en vitrines (‘afsluitdiscipline’).
 • Laat deur- en kluissleutels nooit slingeren, maar draag deze altijd bij je (bijvoorbeeld aan een key-cord).
 • Zorg ervoor dat persoonlijke bezittingen als mobiele telefoons, portemonnees en autosleutels van het personeel altijd goed worden opgeborgen.
 • Maak afspraken met andere ondernemers in de buurt en waarschuw elkaar bij incidenten en verdachte gebeurtenissen.

Wat als je iemand betrapt?

Mocht je iemand verdenken van diefstal dan gelden er vaste richtlijnen die hieronder zijn uitgewerkt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat je altijd eerst de situatie moet inschatten alvorens er tot handelen wordt overgegaan. Als de verdachte agressief is of wanneer flinke tegenstand verwacht kan worden, bijvoorbeeld wegens iemands postuur, dan luidt het advies om de verdachte niet zelf aan te houden. Schakel in dat geval direct hulp in of onthoud hoe de verdachte eruit ziet. Geef het signalement later door aan de politie en je collega’s.

Stap 1: Aanspreken

 • Blijf altijd vriendelijk en voorkom zo agressie.
 • Waarschuw (indien aanwezig) de eigenaar of bedrijfsleiding.
 • Zeg bijvoorbeeld “Kan ik dat alvast van u aanpakken?” of “Kan ik u een winkelmandje aanbieden? Dan kunt u de artikelen daar in doen en ontstaat er geen verwarring bij de kassa.” Beschuldig iemand nooit.
 • Loop hierna weg, maar hou de klant wel in de gaten.
 • De verdachte weet dat je hem in het vizier hebt en bedenkt zich. In veel gevallen wordt het artikel teruggelegd of gewoon gekocht.
 • Reageert de klant vervelend of wordt het artikel niet teruggelegd, ga dan over op stap 2: Aanhouden.

Stap 2: Aanhouden

 • Stap bij voorkeur met twee personen op de vermoedelijke winkeldief af.
 • Spreek de verdachte aan op diens verdachte gedrag. Wellicht blijkt dat er sprake is van een misverstand.
 • Zorg ervoor dat iemand de politie kan waarschuwen als er echt iets is gestolen.
 • Zeg letterlijk de volgende tekst tegen de verdachte: “Ik houd u aan op verdenking van diefstal.”
 • Laat de verdachte nooit alleen.
 • Voorkom geweld. Fouilleer niet zelf, maar laat dit aan de politie over.
 • Draag de verdachte over aan de politie en doe aangifte.

Omgaan met agressie

Het komt voor dat klanten en/of bezoekers agressief gedrag vertonen. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat mensen onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen, maar ook door andere factoren. Het gevolg is dat deze mensen vaak onvoorspelbaar zijn in hun gedrag. Het is daarom belangrijk om vooral rustig te blijven, want elke actie lokt een reactie uit. Bedenk dat de veiligheid van jezelf, jouw collega’s en klanten altijd voorop staat en neem geen onverantwoordelijke risico’s.

Veelbelovende startbijeenkomst GBC Zaandelta

Vorige week was het zover. In de namiddag van 13 februari verzamelden 11 betrokken partijen zich op het hoofdkantoor van Engie aan de Albert Heijnweg in Zaandam. Reden van bijeenkomen? De oprichting van een zelfstandig opererende lokale Green Business Club voor en door bedrijven op terrein Westerspoor en Zuiderhout; het zogenoemde Zaandeltagebied. Deze bedrijven hebben de intentie om het gebied – waar maar liefst 650 bedrijven zijn gehuisvest – in gezamenlijkheid te verduurzamen en de omgeving te verlevendigen. Energieleverancier Engie die vanaf het allereerste uur enthousiast en pro-actief is, stelde voor deze gelegenheid hun hoofdkantoor beschikbaar.

Individueel is het Zaanse bedrijfsleven natuurlijk al geruime tijd duurzaam actief. Onderzocht werd hoe je als organisatie bij zou kunnen dragen aan CO2-vermindering, wat er bespaard kan worden op energieverbruik en welke interessante circulaire kruisbestuivingen er eventueel voor je bedrijf zouden kunnen zijn. Het plaatsen van zonnepanelen, windmolens en laadpalen, transities naar LED verlichting en vervanging van energievretende apparaten vormen allang geen uitzonderingen meer. De uitdaging nu is om al onze inspanningen te bundelen, om bestaande kennis met elkaar te delen en om het verduurzamingsproces te versnellen en doelen te vergroten. Duurzaamheid is collectief (goed te) doen!

GBC Zaandelta wordt opgericht door meerdere bedrijven in het Zaandeltagebied waarbij de totstandkoming wordt ondersteund door Business Network Zaandelta, gemeente Zaanstad en Green Business Club Nederland. De aangesloten bedrijven tot heden zijn: Cabot Norit Nederland, Dynova Innovatieadvies, Engie Services, Green Business Club Nederland, GZ OfficeXperience, Hordijk verpakkingen, ING Bank, NS, Rabobank en Zaanse Groene. Ook Albert Heijn schuift bij de volgende bijeenkomst aan. Deze staat gepland in de tweede helft van maart en zal plaatsvinden bij GZ OfficeXperience aan de Grote Tocht.
Ook aan de slag met onze lokale Green Business Club en/of participant worden?

GBC Zaandelta ontwikkelt een platform waar bedrijven, instellingen, organisaties en overheden gezamenlijk bijdragen aan het verduurzamen van het Zaandeltagebied en de eigen bedrijfsvoering. De waarden van een lokale GBC zijn:

 • Het samenwerken met lokale partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten in gang te zetten.
 • Een sector overstijgend netwerk van lokale en landelijke koplopers in duurzaam ondernemen.
 • Kennisuitwisseling over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen vastgoed, mobiliteit, bereikbaarheid, energie, afval, water en sociale duurzaamheid.
 • Gratis deelname aan lokale én landelijke activiteiten.
 • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van GBC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Hoffman, kwartiermaker Duurzaamheid GBC Zaandelta via marjan@greenbusinessclub.nl of 0611361868.

 

25 april 12.00-14.00 uur ALV bij Gras Wood Wide

Op woensdag 25 april vindt de ALV van Zaandelta plaats bij Gras Wood Wide (voorheen Houtimport Gras) op de Simon Spiersweg 10 in Zaandam.

Tijdens deze lunchbijeenkomst van 12.00 tot 14.00 uur en de verantwoording van de activiteiten van Zaandelta en de toekomstplannen, krijgt u ook de gelegenheid het bedrijf te bekijken. Daarnaast zal Marjan Hoffman wat meer vertellen over de Green Business Club. Uiteraard staat er een heerlijk lunchbuffet voor u klaar!

Noteer 25 april alvast in uw agenda!

Zaandelta over de vloer | Performance In Lighting

Zaandelta bezoekt zo nu en dan nieuwe of bestaande leden om bij te praten. Onlangs zijn we op bezoek geweest bij Performance In Lighting op de Ronde Tocht 1-C. Performance In Lighting is één van de marketing-verkoopkantoren van de Italiaanse Holding uit Verona en adviseert, calculeert en engineert voor haar klanten lichttechnische oplossingen.

Performance In Lighting is sinds een paar maanden lid, maar het was er nog niet van gekomen een bijeenkomst te bezoeken en kennis te maken. Vandaar dat Zaandelta op bezoek ging bij directiesecretaresse Hiske Holst, om te horen wat ze drijft om lid te zijn bij Zaandelta. Zij zoeken voornamelijk aansluiting bij de bedrijven in het gebied omdat ze erachter zijn gekomen dat leveranciers of klanten vaak dichterbij zitten dan je verwacht.

Een fijn gesprek op een mooie locatie!

Meer informatie over Performance In Lighting vindt u hier.

Wilt u Zaandelta ook over de vloer? Laat het ons weten via info@zaandelta.nl of 06-51489273.