Leden geven akkoord op fusie

Leden, bedankt voor uw positieve stem!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 mei jl. hebben we het quorum gehaald om de fusie met BIA en Zaandelta doorgang te geven. Van de leden die hebben gestemd, heeft iedereen vóór gestemd.

De stukken liggen nu bij de notaris voor de verdere afhandeling. Het bestuur en de werkgroepen zijn druk bezig met het vormgeven en invullen van de verschillende disciplines. Onder andere de volgende werkgroepen worden ingevuld of zijn inmiddels al actief:

 • Werkgroep Transformatie Achtersluispolder – diverse ondernemers uit de Achtersluispolder houden vinger aan de pols over de plannen vanuit de gemeente om wonen te combineren met werken op de Achtersluispolder. Vanuit de ondernemersvereniging in Amsterdam, de ORAM, krijgen we input en advies hoe dit het beste aan te pakken.
 • Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – op de beide terreinen is het KVO certificaat van kracht. De verschillende instanties als politie, brandweer etc. werken al op beide gebieden, dus samenvoegen is redelijk eenvoudig.
 • Werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur – Zaandelta werkte met een werkgroep die zelf het gebied schouwden en BIA maakte gebruik van Parkmanagement. Er wordt nog besproken hoe dit samen in te vullen. Daarnaast zijn we vanuit deze werkgroep vertegenwoordigd in de adviesgroep over de herinrichting van de Thorbeckeweg/Wibautstraat.
 • Werkgroep Communicatie/Evenementen – omdat er al diverse bijeenkomsten samen georganiseerd zijn afgelopen jaar, werkte BIA en Zaandelta al samen in deze werkgroep. Extra uitdaging is nu het samenvoegen van de diverse communicatiemiddelen.
 • Werkgroep Duurzaamheid – er zijn een aantal gegadigden die hebben aangegeven duurzaamheid op de agenda te willen zetten. Deze ondernemers komen binnenkort samen om de doelstellingen te omschrijven.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is inmiddels gestaakt. Interim-voorzitter Rob Smits heeft aangegeven de komende tijd de werkzaamheden voort te zetten en als voorzitter op te treden. Met ondersteuning van vice-voorzitter Herm Nieste en het overige bestuur gaat dit geheel naar wens en zijn wij hier heel enthousiast over!

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag!

Wij hebben u nodig voor de fusiebijeenkomst morgen 28 mei!

28 mei stemmingsbijeenkomst fusie en ALV BIA en Zaandelta

Graag nodigen wij u uit voor de stemmingsbijeenkomst van BIA en Zaandelta op dinsdag 28 mei vanaf 17.00 uur bij Kabel Zaandam BV, Noorder IJ- en Zeeweg 14 Zaandam. Tevens zal de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen plaatsvinden.

Tijdens deze bijeenkomst stemmen de leden van Zaandelta en BIA over de fusie. Heeft u zich nog niet aangemeld? Laat het ons weten via bovenstaande button. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, vul dan alstublieft het machtigingsformulier in.

Hier vindt u meer informatie over de wijze van stemming–>

Programma
17.00-17.30 uur inloop
17.30-17.45 uur opening voorzitters BIA en Zaandelta
17.45-18.00 uur Presentatie Kabel Zaandam
18.00-18.30 uur Algemene Ledenvergadering BIA en Zaandelta

 • Financiën 2018 BIA en Zaandelta
 • Jaarverslagen verenigingen
 • Wisselingen bestuur
 • Begroting 2019
 • Stemming fusie

18.30 uur opening buffet en rondleiding bij Kabel Zaandam

Locatie: Kabel Zaandam BV, Noorder IJ- en Zeeweg 14, Zaandam

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn via info@zaandelta.nl!

.

 

Innovatiestimuleringsregeling voor het MKB open

Vanaf 9 april kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT).

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

 • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling.
 • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Aanvragen voor kennisvouchers worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 9 april tot en met 10 september.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 11 juni tot en met 10 september.

Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Investeringen in energiebesparing of opwekking

Gaat u dit jaar investeren in energiebesparing of in duurzame energieopwekking? Dan zijn er verschillende subsidieregelingen die financiële ondersteuning bieden. 

EIA 
Met de regeling Energie-investeringsaftrek kunt u de investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie voor 45% extra aftrekken van de winst. Dit levert gemiddeld 11% fiscaal voordeel op. Voorbeelden van investeringen die voor de EIA in aanmerking komen zijn een warmtepomp, HR-glas of zonnepanelen. 

MIA/Vamil  
Met de regeling Milieu-investeringsaftrek en Vamil kunt u, bij aanschaf van een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat, profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven.

SDE+ 

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren via biomassa, geothermie, water, wind of zon, kunnen een exploitatiesubsidie aanvragen binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. De SDE+ voorjaar 2019 is geopend van 12 maart tot en met 4 april. In het najaar komt er ook nog een openstelling. 

ISDE 
Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie kunt u subsidie aanvragen op de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel. 

Subsidie sportaccommodaties  
Deze subsidieregeling is voor sportverenigingen die investeren in duurzame apparatuur op het gebied van verlichting, ventilatie & verwarming, tapwater, duurzame energieopwekking, toegankelijkheid en bouwkundige aanpassingen.  

DEI+
De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie is bedoeld voor ondernemers die minder energie willen gaan verbruiken tijdens het productieproces, willen investeren in hernieuwbare energiebronnen of een innovatieve techniek hebben waarmee CO2 -emissiereductie gerealiseerd kan worden. De DEI+ kent 5 thema’s met elk een eigen budget, in totaal is er ruim 113 miljoen euro beschikbaar. De regeling is sinds begin februari geopend.

Neem contact met uw Dynova adviseur op om de voorwaarden en mogelijkheden voor uw situatie te bespreken. 

Kabel Zaandam gastheer stemmingsbijeenkomst fusie en ALV 28 mei

28 mei stemmingsbijeenkomst fusie en ALV BIA en Zaandelta

Graag nodigen wij u uit voor de stemmingsbijeenkomst van BIA en Zaandelta op dinsdag 28 mei vanaf 17.00 uur bij Kabel Zaandam BV, Noorder IJ- en Zeeweg 14 Zaandam. Tevens zal de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen plaatsvinden.

Tijdens deze bijeenkomst stemmen de leden van Zaandelta en BIA over de fusie. Heeft u zich nog niet aangemeld? Laat het ons weten via bovenstaande button. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, vul dan alstublieft het machtigingsformulier in.

Hier vindt u meer informatie over de wijze van stemming–>

Programma
17.00-17.30 uur inloop
17.30-17.45 uur opening voorzitters BIA en Zaandelta
17.45-18.00 uur Presentatie Kabel Zaandam
18.00-18.30 uur Algemene Ledenvergadering BIA en Zaandelta

 • Financiën 2018 BIA en Zaandelta
 • Jaarverslagen verenigingen
 • Wisselingen bestuur
 • Begroting 2019
 • Stemming fusie

18.30 uur opening buffet en rondleiding bij Kabel Zaandam

Locatie: Kabel Zaandam BV, Noorder IJ- en Zeeweg 14, Zaandam

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn via info@zaandelta.nl!

.

 

SAVE THE DATE | 24 juni Ondernemers talkshow NV Zaanstad

Na het succes van de eerste twee edities, wordt op maandag 24 juni 2019 de derde editie van de ondernemers talkshow NV Zaanstad gehouden. 

NV Zaanstad is een live talkshow voor, door en vooral mét ondernemers. Op het podium in het Zaantheater komen alle aspecten van het ondernemerschap aan bod. In een talkshow van ongeveer een uur, komen meerdere ondernemers en ondernemende mensen aan het woord. Dit afgewisseld met muziek, een filmpje en een aantal vaste rubrieken geeft dit een liveshow waar voor de bezoekers veel te halen valt. 
 
NV Zaanstad vindt plaats in het Zaantheater en is gratis toegankelijk. Na een inloop vanaf 16.30 uur vindt van 17.00 tot 18.00 uur de talkshow plaats. Aansluitend kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.

De NV Zaanstad wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners: Zaantheater, Gemeente Zaanstad, Mirthe Westrik, De Coalitie, Luzan Veenendaal fotografie, Saen Support, Leren en Werken Zaanstreek Waterland. Kijk voor meer informatie op www.nvzaanstad.nl 

Zet de datum in uw agenda en meld u aan via www.nvzaanstad.nl
 

NV Zaanstad
24 juni 2019 vanaf 16:30 uur
Zaantheater

Nicolaasstraat 3, Zaandam 

 

UITNODIGING: CO2 Café Zaanstad 6 mei a.s.

Meer dan 250 Zaanse bedrijven hebben de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend.

Hoe zit dit eigenlijk bij uw bedrijf? En wat kunt u als ondernemer doen om nog verder succesvol te verduurzamen?

Om u te informeren en te inspireren organiseert Green Business Club Zaanstad in samenwerking met de gemeente Zaanstad en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een informatieve avond in een ongedwongen setting; “het CO2 Café”.

Het nuttige met het aangename combineren, zo gezegd. Er is geen verplichting deze avond bij te wonen, het is wél kostenbesparend. En gezellig. Dus reduceer mee en kom ook naar het Co2 Café!

Datum             6 mei; inloop vanaf 17 uur
Locatie            Forbo Flooring B.V.
Keynote          (weerman) Reinier van den Berg
Finale              Uitreiking Duurzaan Award voor het meest duurzame bedrijf uit de Zaanstreek 2018

Meer informatie      Klik hier

Aanmelden             Klik hier

Uitnodiging stemmingsbijeenkomst fusie 28 mei

De leden van BIA en Zaandelta hebben vorige week persoonlijk per mail de uitnodiging ontvangen voor de stemmingsbijeenkomst over de fusie van Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder op dinsdag 28 mei 2019 vanaf 17.00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie hebben alle aanwezige leden massaal hun goedkeuring voor de voorgenomen fusie uitgesproken. Deze goedkeuring moet nog geformaliseerd worden middels een officiële stemprocedure.

Het is zeer belangrijk dat de leden hierbij aanwezig zijn en een stem uitbrengen over de fusie! Wij hebben 2/3e van de leden hiervoor nodig!*

Wat vragen wij nu de leden:

 • Daadwerkelijke aanwezigheid op dinsdag 28 mei om mondeling de stem uit te brengen en een handtekening te zetten op het aanwezigheidsformulier.
 • Dat bij afwezigheid een ander lid gemachtigd wordt deze stem uit te brengen:
  • Voor Zaandelta-leden moet dit een ander lid zijn. Een lid kan niet meer dan 2 stemmen uitbrengen namens andere leden. 
  • Voor BIA-leden kunt u het machtigingsformulier inscannen en mailen naar info@bia-zaandam.nl of afgeven/in de bus gooien bij het secretariaat op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Voor BIA is het toegestaan dat er meer dan 2 stemmen afgegeven worden per lid. Dan zorgen wij voor een gemachtigde.

Hier vindt u het machtigingsformulier. De fusiedocumenten zijn tevens persoonlijk verzonden en liggen ter inzage op het secretariaat op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Heeft u niets ontvangen? Laat het ons weten.

Onze partners en niet-leden zijn uiteraard ook van harte welkom op deze bijeenkomst, echter hebben zij geen stemrecht.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via het secretariaat per mail of 06-51489273.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de fusievereniging BIA/Zaandelta,

Rob Smits
a.i. Voorzitter
 
*2/3e van de leden moet aanwezig zijn, waarvan 2/3e van de aanwezigen voor moeten stemmen om de fusie door te laten gaan.

15 april bijeenkomst Ondermijning

Kent u ze ook? De kapper op de hoek waar nooit klanten komen? Het garagebedrijf dat vaker dicht dan open is? Vraagt u zich ook weleens of hoe ze dan toch die forse huur kunnen opbrengen? Wordt er geld witgewassen? Dat zou in de praktijk best eens het geval kunnen zijn. Het komt vaker voor dan u
denkt, ook in Zaanstad.

Wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Kom dan naar deze bijeenkomst over ondermijning speciaal voor ondernemers. Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door het MKB, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC), de politie en gemeente Zaanstad. U bent van harte
welkom op 15 april vanaf 18.00 uur op het Stadhuis van Zaanstad.

Hier vindt u meer informatie

Verras uw secretaresse met een lunch!

Op donderdag 18 april 2019 is het Secretaressedag!

Uw secretaresse, PA of receptioniste verrassen?

Als blijk van waardering voor de inzet van uw secretaresse organiseren TOOS & Elmers een lekkere lunch bij GZ OfficeXperience te Zaandam. Gezellig met andere secretaresses lunchen, verwend en vermaakt worden én met een goedgevulde goodiebag weer terug naar kantoor. Weer eens iets anders dan een bos bloemen!

Voor €40,00 p.p. hoeft u niet verder te zoeken en heeft u een origineel cadeau!

Stuur een mail naar: info@toos-officeondersteuning.nl ovv van uw naam en bedrijfsgegevens, aantal te verrassen collega’s met naam en e-mailadres.

SECRETARESSEDAG | 18 april 2019 | LUNCH | 12.00-14.00 uur | GZ OfficeXperience,

Grote Tocht 98, 1507 CE Zaandam | gratis parkeren | GOODIEBAG | 

Sterke start voor crowdfunding Fronik Buurtboerderij

Eerste dag van campagne brengt direct ruim 14.000 euro op

De Fronik Buurtboerderij in Zaandam is een ontmoetingsplek die de buurt verbindt. Iedereen is welkom. Na jaren van strijd om te mogen voortbestaan op de unieke locatie, heeft de Fronik Buurtboerderij nu uitzicht op een duurzame toekomst. Maar daar is wel een grondige renovatie en verbouwing voor nodig. Daarom roept het bewoners en bedrijven in de regio nu op om via een crowdfunding campagne hun bijdrage te doen, in ruil voor diverse tegenprestaties. Op zondag 17 maart startte de Fronik Buurtboerderij haar campagne, en haalde op de eerste dag meer dan 14.000 euro op.

De Fronik campagne is te vinden op: http://www.voorjebuurt.nl/fronik

Lanceerfeest

‘Dit overtrof al onze verwachtingen’, zegt Fronik-voorzitter Edwin Herzberg. ‘Omdat we een ontmoetingsplek voor de buurt zijn, wilden we onze crowdfunding campagne graag ook starten met een ontmoeting: het crowdfunding lanceerfeestje.’ Tijdens de bijeenkomst in de middag van 17 maart kwamen buurtbewoners en bedrijven bijeen. Samen gaven ze het startschot van de campagne door te doneren, via sociale media mensen bekend te maken met de campagne en buren te informeren. Herzberg: ‘Vooraf is zoiets natuurlijk reuze spannend: je weet nooit wat er precies gaat gebeuren. Maar eens temeer blijkt wat je kunt bereiken als mensen in de buurt samenwerken. Het is ontzettend bijzonder om mee te maken wat buurtbewoners en bedrijven samen teweeg kunnen brengen.’

Minimaal 30.000 euro

‘Maar we zijn er zeker nog niet,’ zegt Herzberg. Om de stallen van een duurzame constructie te voorzien, is minimaal 30.000 euro nodig. Als er meer wordt opgehaald, kan ook het huidige ‘museum’ van de buurtboerderij worden opgeknapt, een werkplaats gebouwd en een woonkeuken gerealiseerd. Daarbij wordt telkens gezocht naar de meest duurzame oplossingen. ‘Het past bij ons om te zoeken naar wat goed is voor zowel mens als dier als omgeving: daar horen duurzame oplossingen bij’.

De crowdfunding campagne

De crowdfunding campagne van de Fronik Buurtboerderij duurt maximaal zeven weken. Herzberg: ‘Het is erop of eronder: nu kunnen we als buurt de stap zetten naar een duurzame toekomst voor de Fronik buurtboerderij.’ De Fronik Buurtboerderij, die volledig wordt beheerd door vrijwilligers, organiseert komende weken tal van activiteiten om de campagne kracht bij te zetten. Buurtbewoners en bedrijven die een bijdrage leveren aan de campagne kunnen ook een tegenprestatie tegemoetzien, variërend van een vaartocht vanaf de Fronik, tot een volledig georganiseerde teamdag op de Fronik voor bedrijven.

De crowdfunding campagne van de Fronik Buurtboerderij is te vinden op: http://www.voorjebuurt.nl/fronik