Werkgroep Evenementen/Communicatie

  • Ad
  • Lars van Wijngaarden, Rabobank/Voorzitter werkgroep
  • Rinus Buijvoets, Lid
  • Jan Boom, ATN Beveiliging/Lid
  • Peter Lakeman, Zuiderzee College, Media Vormgeving en ICT
  • Tamara Mol, TOOS office ondersteuning, secretariaat/Notuliste

Enige tijd geleden zijn werkgroep evenementen en werkgroep communicatie samengevoegd. De twee werkgroepen hebben de krachten gebundeld en daardoor de communicatielijnen kort. Dit heeft al geresulteerd in een aantal goede besluiten. Met als uitgangspunt “what’s in for me”, gecombineerd met een steeds hogere attractiewaarde en kwaliteitsbeleving. Het moet steeds aantrekkelijker worden gemaakt voor Zaandelta ondernemers om bij  “de eigen bijeenkomsten” te zijn. Iedere bezoeker zal met een tevreden gevoel terug naar kantoor keren omdat er zinvolle informatie is gedeeld en er interessante contacten zijn  gemaakt. Dat is onze missie!

Naast de communicatie rond evenementen is de werkgroep coZaandelta.def.QRnstant actief om Business Network Zaandelta te ‘vermarkten’. Via de website, de inmiddels vernieuwde app, de vouwfolder en diverse uitingen houden we de leden op de hoogte van onze activiteiten en hopen we potentiële leden aan te trekken. Door de Zaandelta App te downloaden blijft men op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in en rondom ons werkgebied.

Tijdens onze bijeenkomsten hopen wij weer veel ondernemers, leden, en overige genodigden te ontmoeten.

De Werkgroep Evenementen/Communicatie is tevens afhankelijk van leden/bedrijven die iets extra’s willen doen of als sponsor van een activiteit of evenement. Zaandelta is ook een uitstekend platform om uw bedrijf via een (thema)bijeenkomst voor de leden te profileren onder het motto “onbekend maakt onbemind“. Gezamenlijk komen we er altijd uit tot een goede samenwerking, die voor beide partijen vruchtbaar is. Er is altijd sprake van een win-winsituatie.

De werkgroep vergadert elke 2e woensdag van de maand van 11.30 tot 13.00 uur bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13A13 in Zaandam. Aanmelding van ideeën, suggesties, presentaties of sponsorschap kunt u tot een week voor de vergadering mailen naar het secretariaat van Zaandelta.