Werkgroep Kwaliteit in Infrastructuur (K&I) – Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

 • Ad

 

 • Tom Günther,  Bestuursvertegenwoordiger werkgroep
 • Rien Siervogel, Secretaris werkgroep
 • Rob Zant, Hornbach/Lid
 • Ali Özturk, Fakkert/Lid
 • Marc Prins, Dekker Watersport/Lid
 • Herman Dupon, AH DC/Lid
 • Joost Karsten, LIV Outdoor
 • Siem Borst, Politie Zaanstreek Waterland
 • Dave de Boer, Politie Zaanstreek Waterland wijkagent/Lid
 • Remie Lutter, Brandweer Zaanstad afd. Pro-actiepreventie / Lid
 • Daniëlle Swart, Gemeente Zaanstad
 • Frank Peters, Gemeente Zaanstad
 • Jan Boom, ATN Beveiliging/Lid
 • Handhaving
 • Tamara Mol, notuliste

Het beleid van de werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur (K&I) en Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is erop gericht om in een goede en nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad en instanties als Handhaving en Politie de openbare ruimtes in de industriegebieden Westerspoor en Zuiderhout schoon, goed onderhouden en veilig te houden. Uiteindelijk doel is het behouden van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen als bewijs van onze inspanningen. Tevens biedt het financiële voordelen voor de ondernemers; diverse verzekeraars bieden korting op de inboedel- en opstalverzekeringen op vertoon van het Keurmerk.

Aandachtspunten op dit moment zijn met name Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf en Beheer en Onderhoud. Daarnaast willen we de mogelijkheden voor collectief camerabewakingssysteem onderzoeken en de mogelijkheden om overnachtende vrachtwagenchauffeurs een staanplaats met voorzieningen te bieden.

In november 2018 zal de audit plaatsvinden voor de verlening van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid welke in een convenant met Zaandelta, Gemeente Zaanstad, de Politie en Brandweer is vastgelegd. 

Om het beleid uit te voeren voert de werkgroep de volgende werkzaamheden uit:

 • Ieder kwartaal wordt er door de leden van de werkgroep geschouwd op de onderdelen groen, bermen, watergangen, zwerfvuil, bestrating, verkeerssituaties en –borden en illegale reclame uitingen. De schouwresultaten worden digitaal aan de gemeente Zaanstad gecommuniceerd en gemonitord op uitvoering door de gemeente.
 • Tijdens de nachtelijke surveillance rondes verrichten de surveillanten van de collectieve beveiliger ATN maandelijks voor de werkgroep een ‘lichtronde’ op het juist functioneren van de openbare verlichting. Defecten worden gerapporteerd en de secretaris van de Werkgroep verzorgt de doormelding naar de direct verantwoordelijke binnen de gemeente Zaanstad.
 • De week na het werkgroep overleg en de terugkoppeling van de schouwlijsten naar de gemeente Zaanstad vindt er een overleg plaats met de gemeentelijke vertegenwoordigers.
 • Regelmatig vindt er overleg plaats met de collectieve beveiliger ATN, de vertegenwoordigers van de bij ATN aangesloten Zaanse bedrijvenparken en hun wijkagenten.

Een net uitziend bedrijvenpark waar we ons ook veilig in voelen, is de grote beloning voor alle inspanningen.

De werkgroep KI/KVO vergadert ieder kwartaal op de eerste dinsdag van de maand van 16.00 tot 17.30 uur bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam.  Heeft u punten en/of ideeën voor deze werkgroep, dan kunt u deze via het secretariaat melden.