Energielijst 2020 al gepubliceerd, met nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie

De Energie-investeringsaftrek (EIA), die fiscaal voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, is aangepast voor 2020.

Het aftrekpercentage is 45%, ongeacht de omvang van de investering. Het bedrag aan investeringen moet minimaal € 2500 bedragen.
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of u kunt contact opnemen met subsidieadviesbureau Dynova.

De afgelopen jaren werd de wijziging van de regeling voor het komende jaar altijd gepubliceerd in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar dit jaar is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dus een aantal weken vroeger met de bekendmaking van de gewijzigde regeling en met name de nieuwe Energielijst voor het nieuwe jaar. Deze lijst, die alle subsidiabele investeringen bevat, wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Bij de wijzigingen in de Energielijst 2020 ten opzichte van de Energielijst 2019 ligt de nadruk vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder bevorderen, zoals al was aangekondigd op Prinsjesdag 2019. Hieronder een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Energielijst 2019.

Energietransitie en CO2-emissiereductie
In onderdeel F van de Energielijst 2020 – dat nu ‘Energietransitie en CO2-emissiereductie’ heet in plaats van voorheen ‘Energietransitie’ – is een nieuwe omschrijving opgenomen om de elektrificatie in bedrijfsprocessen te bevorderen door het vervangen van gasgestookte installaties. Het betreft elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie. Daarnaast wordt de aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten gestimuleerd door sommige investeringen in de warmte- en koude-infrastructuur tussen bron en eindgebruiker in de EIA op te nemen.

Verder zijn in de Energielijst 2020 voor het eerst technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen opgenomen. Voorwaarde om voor EIA in aanmerking te komen, is een emissiereductieplan. De eisen waaraan dit plan moet voldoen, staan beschreven in onderdeel G van de Energielijst (Energie-advies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 of CO2-emissiereductieplan).

Gebouwde omgeving
Naast technische aanpassingen is een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel als nieuwe omschrijving toegevoegd. Vanuit EU-voorschriften wordt voortaan gekeken naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen, zodat verschillende toestellen eenduidig vergeleken kunnen worden. De omschrijvingen voor warmtepompen zijn hierop aangepast. Om rekening te houden met het verschil in rendement tussen verschillende typen LED-verlichting wordt in de Energielijst 2020 onderscheid gemaakt tussen LED-spots en LED-downlighters enerzijds en LED-armaturen anderzijds.

Processen
Naast technische aanpassingen worden warmtepompen op aardgas niet langer in de Energielijst opgenomen. In plaats daarvan worden elektrisch aangedreven alternatieven gestimuleerd. In de omschrijving voor de transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie en de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, zijn adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler als optie toegevoegd. Deze onderdelen verbeteren de energie-efficiëntie van deze koel- en/of vriesinstallaties. De omschrijving voor LED-belichtingssystemen voor tuinbouwkassen is aangepast zodat nu alle typen belichtingssystemen onder deze omschrijving vallen.

Transportmiddelen
De omschrijving van de scheepsdieselmotoren is aangepast, omdat er inmiddels moderne energie-efficiënte scheepdieselmotoren beschikbaar zijn met een brandstofverbruik van minder dan 195 g/kWh. Zogenoemde spudpalen (deze worden in binnenwateren gebruikt als anker) worden steeds vaker in de binnenvaart toegepast, met name vanwege het gebruiksgemak. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat spudpalen alleen een energiebesparing realiseren indien deze op werkschepen worden toegepast. Daarom is alleen voor de toepassing op werkschepen de spudpaal in de nieuwe omschrijving opgenomen.

Duurzame energie
De omschrijving voor de biobrandstofproductie-installatie is uitgebreid met nabehandelingsapparatuur specifiek voor de productie van BioLNG. Hierdoor wordt vervanging van fossiele brandstoffen door groene brandstoffen voor transport gestimuleerd. Op verzoek van het parlement is verzocht om geen zonnepanelen te stimuleren wanneer deze geplaatst worden op landbouwgrond of in natuurgebieden. In de nieuwe omschrijving zijn zonnepanelen in deze toepassingen daarom uitgesloten. Bij accu’s voor opslag van duurzame elektriciteit zijn accu’s voor (interne) transportmiddelen uitgesloten, waardoor wordt voorkomen dat accu’s van bijvoorbeeld heftrucks onder deze techniek vallen.

16 december inloopavond visie Noorder IJ-plas

Maandag 16 december is er een inloopavond over het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas.

Tijd en Locatie

  • Maandag 16 december van 19.00 – 21.30 uur
  • Maakgemeenschap De Hoop, Barndegat 6-8, 1505 NH Zaandam
  • Initiatiefnemer: Gemeente Amsterdam

Thematafels

Het is de afsluitende avond in een reeks bijeenkomsten om te komen tot een visie op de Noorder IJ-plas en een bijbehorend toetsingskader. Tijdens deze inloopavond zijn er thematafels waar wij geïnteresseerden en omwonenden uit Amsterdam en Zaanstad bijpraten over de volgende onderwerpen:

  • Het ambtelijk concept Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas
  • De Dam tot Dam fietsroute
  • De AVANT verkeersinrichting en beeld-kwaliteitsplan Thorbeckeweg (N516) Zaanstad
  • Ontwikkelingen in de Achtersluispolder Zaanstad
  • Windenergie in Amsterdam, Amsterdam Klimaat Neutraal
  • Verondieping van de plas en grondbank werkzaamheden

Aanwezigen

Tijdens deze avond is tevens gemeente Zaanstad, Waternet en de vervoersregio aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook hier weer uw opmerkingen achterlaten in de daarvoor bestemde ‘inbox’.

Meer informatie>>

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 16 januari Zuiderzeecollege

Op donderdag 16 januari vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom tijdens de nieuwjaarsreceptie van BIA/Zaandelta. Het decor dit jaar is het Zuiderzeecollege waar verschillende studenten meehelpen aan zowel de opbouw als de invulling van het feestelijke programma.

Om 17.30 uur starten we met wat mededelingen van de voorzitter en blikken we terug op afgelopen jaar. Maar voornamelijk kijken we vooruit, naar de plannen voor 2020!

Zoals elk jaar delen we de Goede Doelen cheque van 1500 euro uit aan een goed doel. Binnenkort hoort u van ons welk goed doel dit is geworden!

Als klapstuk presenteren we de nieuwe naam en het nieuwe logo van de gefuseerde verenigingen BIA en Zaandelta en toosten we op een mooie samenwerking.

Met wat muzikale ondersteuning en een heerlijk walking dinner bent u vrij om te borrelen en te netwerken met de andere ondernemers.

Programma
17.00-17.30 uur inloop
17.30-18.00 uur voorzitter aan het woord
18.00-18.15 uur uitreiking Goede Doelen Cheque
18.15-18.30 uur bekendmaking nieuwe naam en logo
18.30-20.00 uur walking dinner en borrel

Datum: donderdag 16 januari 2020
Locatie: Zuiderzeecollege, Zuiderzee 200, 1503 HZ Zaandam

Aanmelden kan via deze link of bovenstaande button.

 

CYBERVERZEKERING | nuttig of overbodig?

Weet je hoe groot jaarlijks de schade is van cybercriminaliteit in Nederland? 10 miljard euro! Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad. Steeds meer bedrijven en burgers worden slachtoffer. We horen daar relatief weinig over, omdat het bijna een soort taboe is om te vertellen dat je gehackt bent of om te vertellen dat je in de praatjes van online oplichters bent getrapt. Burgers raken soms enorme bedragen kwijt en bij bedrijven is de ellende helemaal groot, vooral als hun volledige computersysteem gegijzeld wordt door hackers. Inclusief de back-ups.

In deze brochure leest u alles over de cyberverzekering en wat de voordelen voor u kunnen zijn. Neem contact op met Katinka Slegt van onze partner Slegt Verzekeringen via Katinka@slegt.nl of 020‑6147051​. 

CO₂ Café op 9 december een gratis energiescan!

Ook aan de slag met verduurzaming? En daardoor besparen op uw energierekening?

Meld u aan voor het CO₂ Café op maandag 9 december  a.s. en ontvang een gratis energiescan t.w.v. € 350,-.

Ons aanbod
Het midden- en kleinbedrijf kan veel energie besparen en veel energie duurzaam opwekken. Daarom biedt Green Business Club Zaanstad u een gratis scan aan, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute. Met de energiescan brengen zij in kaart waar u in uw bedrijf energie kunt besparen. Daarna kunt u zich in ieder geval één jaar zonder verdere kosten laten begeleiden en adviseren. Of het nu gaat om de besparingsmaatregelen, het beoordelen van de offertes of financieel advies over de investering in energiebesparing.

Resultaat verzekerd:
uit de eerder uitgevoerde MKB energiescans blijkt dat deze ondernemers binnen drie jaar meer dan 30% op hun energiekosten hebben bespaard.

Aanmelden? Kom naar het CO₂ Café op 9 december!

U kunt zich aanmelden door een mail te versturen naar jantine@greenbusinessclub.nl.

Tijdens het CO₂ Café krijgt u meer uitleg over de werkwijze, (toekomstige) wetgeving, en hoort u welke kansen er nog meer zijn.

Datum: Maandag 9 december 2019
Tijd: 16.30-18.00 uur
Locatie: Erdi Verkeerstechniek BV, Rechte Tocht 3, Zaandam

Graag tot ziens bij het CO₂ Café!

Ruben Uitendaal; Green Business Club Zaanstad
Erna Hilbers; Gemeente Zaanstad
Rob Smits; Bedrijvenvereniging BIA/Zaandelta 

Wat is de Green Business Club?
Green Business Club Zaanstad is onderdeel van een landelijke impactorganisatie, voor en door ondernemers, die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van gezamenlijke duurzame projecten. In Zaanstad zijn we o.a. actief op het gebeid van energietransitie, mobiliteit en circulariteit. Dit doen we door projecten op te pakken en bedrijven in de actiestand te krijgen.

Voor meer informatie: www.greenbusinessclub.nl/zaanstad

Hoe werkt Klimaatroute?
Het adviesbureau Klimaatroute maakt een scan van uw bedrijf. Dit wordt gedaan door ervaren adviseurs. Van deze scan ontvangt u een digitaal rapport en binnen 2 weken volgt een persoonlijk adviserend gesprek. Wilt u daarna aan de slag met de uitkomsten van de scan, leveranciers selecteren, offertes opvragen of begeleiding naar een meer energie-efficiënt bedrijf? Dan kan Klimaatroute u daarover vrijblijvend en kosteloos adviseren. Ook over de fiscale en financiële mogelijkheden en subsidies kunnen zij u meer vertellen.

Green Business Club Zaanstad zorgt ervoor dat lokale Zaanse leveranciers en begeleiding paraat staan om te helpen en verder te ontzorgen.

Wilt u een goed doel aandragen voor de nieuwjaarscheque?

Jaarlijks reikt BIA/Zaandelta de Goede Doel cheque uit. Een goed doel uit de Zaanstreek ontvangt de cheque van 1000 euro. Vorig jaar was Stichting Alzheimer Zaanstad de gelukkige ontvanger. Weet u een goed doel die het bedrag goed kan gebruiken? 

Stuur ons dan de contactgegevens en een omschrijving waar het bedrag aan besteed gaat worden naar info@zaandelta.nl. Het bestuur kiest op 28 november een goed doel uit voor de cheque.

18 november Ondernermerstalkshow NV Zaanstad

Maandag 18 november vindt in de foyer van het Zaantheater weer de ondernemerstalkshow NV Zaanstad plaats. Op basis van interviews wordt het ondernemen in stad en streek belicht. De NV Zaanstad is een initiatief van het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland en de gemeente Zaanstad. De presentatie is in handen van Jaap Sluis, dit keer terzijde gestaan door Zaans onderneemster Marjan Hoffman. De NV Zaanstad is gratis toegankelijk.
 
Inloop vanaf 16.30 uur, de talkshow is van 17.00 tot 18.00 uur. Aansluitend kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.
 
U bent van harte uitgenodigd!