Schoon, heel en veilig voor ondernemers

  • Ad

Onlangs is de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen samengevoegd met de werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur. De werkgroep KVO-KI werkt hard om het gebied schoon, heel en veilig te houden. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld illegale bewoning, zwerfvuil en verkeersveiligheid.

Meer concreet: de werkgroep is in overleg met de verschillende instanties om een oversteek naar links te creëren wanneer men van het parkeerterrein bij Het Goed/Liv Outdoor komt. Hierdoor hoeft men geen gevaarlijke haakse bocht te maken bij de afslag van Karwei.

Daarnaast wordt het overmatig parkeren in de hoek van Dekker Watersport aangepakt. Een zeer belangrijk punt op de agenda is de gevaarlijke situatie op de kruising Grote Tocht/Zij Tocht dat ontstaat door het parkeren van vrachtwagens. En daarnaast de overlast die deze chauffeurs geven door vuil dat achtergelaten wordt. De gemeente staat vooralsnog niet open voor het creëren van een openbare vrachtwagenparkeerplaats, maar Zaandelta blijft hier bovenop zitten.

De werkgroep is erg positief over het verloop van de werkzaamheden rond de Thorbeckeweg.

Heeft u punten die u graag wilt aangeven om het gebied schoon, heel en veilig te maken? Laat het ons weten via info@zaandelta.nl.