KVO-bijeenkomst voor herhaling vatbaar

  • Ad

Op woensdag 4 oktober jl. organiseerden Business Network Zaandelta, Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA), Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer (BVNM), Contactbedrijvengroep Oostzaan (CBO) en Bedrijvenverenging Wormerland (BVW) een bijeenkomst in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen bij Brandweer Zaanstad.  

De ruim 80 aanwezigen werden hartelijk verwelkomt in de kazerne bij Brandweer Zaanstad op het Prins Bernhardplein in Zaandam. Gemeente, politie, brandweer, beveiliging en parkmanagement namen kort het woord om meer te vertellen over hun functie in het KVO traject. Aansluitend was er tijdens de lunch en demonstraties ruimte voor het direct stellen van vragen.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zoals ‘de brandweer’ in Zaanstad genoemd wordt, heeft ook een demonstratie gegeven van het ophijsen van een persoon door een hoogwerker. Daarnaast was er een indrukwekkende Virtual Reality demonstratie waar men daadwerkelijk kon beleven wat er gebeurt bij een brand in huis en hoe te handelen.

De verenigingen en de instanties hebben de wens uitgesproken een dergelijke bijeenkomst jaarlijks te organiseren.