ZON kiest nieuw bestuur – Leden stemmen in

  • Ad

Dinsdag 10 oktober jl. hebben de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Zaans Ondernemers Netwerk gekozen voor een nieuw bestuur. Voorzitter Jan van Run neemt het stokje over van interim voorzitter Peter Bottelier. Bottelier wordt vicevoorzitter. Daarnaast zijn Michel Zonneveld en Marjan Hoffman als respectievelijk secretaris en algemeen bestuurder toegetreden. Herman de Vos is als erelid beëdigd. Hij heeft na 25 jaar penningmeesterschap, voor onder andere Ondernemerskring Zaanstreek, ZON en de Zaanse Ondernemersdag zijn portefeuille overgedragen aan Akke Bruinink en Sabina Scholtens. De reactie van De Vos was veelzeggend: ”Ik voel me eigenlijk geen erelid, juist omdat ik deze functie met zo veel plezier zo lang heb gedaan”.

Voorman Jan van Run gaf aan snel stappen te willen zetten en gaat daarom direct in gesprek met zijn leden en aangesloten verenigingen. “Wij gaan aan de slag met de 10 punten uit het manifest. Maar uiteraard ontvangen wij ook graag vanuit jullie input om de Zaanstreek economisch te versterken”. Hij vervolgde: “Wij zijn onderdeel van de regio Amsterdam, hier moeten wij van profiteren door op verschillende gebieden onze krachten te bundelen en tevens onze eigenheid te bewaren”.

Wethouder Dennis Straat bekrachtigde dit belang: “Ik bied aan om dit te begeleiden en mijn lokale contacten hiervoor actief in te schakelen. Ik wil tevens het oude bestuur bedanken voor hun jarenlange inzet en wens het nieuwe bestuur veel succes”.

Werkzoekend 50-plussers een kans bieden
Aansluitend aan de ALV werd in samenwerking met het Netwerkcafé Zaanstad een interessant programma voor werkgevers en werkzoekende vijftigplussers aangeboden.
Een groep van 75 werkzoekenden kwam tijdens de workshops in contact met diverse werkgevers.
Van Run onderstreepte de actie, eerder dit jaar, van voorzitter MKB-Nederland/VNO-NCW: Geef 50-plussers een eerlijke kans, en ga met 50-plussers in gesprek. Zij hebben u meer te bieden dan u denkt.
Deze oproep werd met beide handen aangegrepen. Deze avond resulteerde dan ook in diverse matches en interessante gesprekken. Initiatiefnemer Netwerkcafé Zaanstad Erik Lambooy: “Op deze avond vonden in een uur tijd meer dan honderd korte gesprekken tussen ondernemers en ervaren vijftigplussers plaats. Voor de helft resulterend in een netwerkverwijzing of een vervolggesprek. Zo hebben we met elkaar lekker concreet invulling gegeven aan ons credo dat vooroordelen verdwijnen en kansen ontstaan in menselijke ontmoetingen.”

Meer informatie over de avond? Kijk dan op: www.netwerkcafezaanstad.nl.

Op de foto het nieuwe bestuur van ZON, vlnr: Jan van Run, Sabina Scholtens, Akke Bruinink, Peter Bottelier en Marjan Hoffman. Michel Zonneveld kon niet aanwezig zijn.