Subsidieregeling semi-openbare oplaadpunten


Per 4 juni 2013 kunnen bedrijven en instellingen met een eigen parkeerterrein subsidie aanvragen voor een oplaadpunt in de gemeente Zaanstad. Dit is een oplaadpunt op privaat terrein, dat wel voor iedereen met een elektrische auto toegankelijk is. De gemeente Zaanstad wil met de subsidieregeling het tekort aan oplaadpunten in de gemeente terugdringen. Met de subsidieregeling worden er minimaal 25 extra oplaadpunten gerealiseerd.

Elektrisch vervoerelektrisch vervoer1

Elektrisch vervoer is in opkomst. Steeds meer bewoners en bedrijven ontdekken de (fiscale) voordelen en elektrisch rijden. Het is stil, schoon en zuinig. En het draagt bij aan een innovatieve, bereikbare en milieuvriendelijke stad. Het aantal elektrische auto’s is in 2012 verviervoudigd en zal eind dit jaar toenemen tot 20.000. Wanneer deze ontwikkeling doorzet zullen er in 2025 naar verwachting 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Het kabinet stimuleert elektrisch rijden met fiscale voordelen: 0% bijtelling, geen motorrijtuigenbelasting en geen BPM.

Voorwaarden

De parkeerplaats waar het oplaadpunt wordt geplaatst moet in Zaanstad liggen, geschikt zijn voor het laden van elektrische (bestel)auto’s, en toegankelijk en herkenbaar zijn als parkeerplaats voor elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gedurende de openingstijden van de onderneming toegankelijk zijn voor derden. Werknemers van de aanvrager worden niet gezien als derden. Ten slotte moet het oplaadpunt interoperabel zijn. Dat betekent dat iedereen met een laadpas kan laden op het oplaadpunt. Meer informatie over het plaatsen van oplaadpunten kunt u onder andere vinden via de website van de ANWB of van UNETO-VNI.

Subsidiebedrag

Er wordt maximaal € 2.000,- subsidie verleend voor de aanschaf en aanleg van een oplaadpunt. De daadwerkelijke kosten van een oplaadpunt lopen uiteen van € 1.000,- tot € 2.000,-, afhankelijk van het type en luxe segment. Per extra oplaadpunt wordt er maximaal € 1.000,- verleend (met een maximum van vier). De subsidie bedraagt echter nooit meer dan de gemaakte kosten voor de aanschaf en aanleg van de oplaadpunten. Alle voorwaarden zijn te lezen in de beleidsregels, te vinden op de website www.zaanstad.nl/klimaat, of via de zoekterm “subsidie oplaadpunt’.

Klimaatneutraal

De gemeente Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Zo’n duurzame stad bereiken we alleen als de gemeente samenwerkt met bewoners en bedrijven in Zaanstad. De gemeente investeert in deze ambities door reductie van energiegebruik, productie van duurzame energie en het werken aan innovatieve oplossingen.

elektrisch vervoer2Een voorbeeld van zo’n innovatieve oplossing is elektrisch vervoer. De gemeente probeert zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven door elektrisch te rijden met dienstauto’s en scooters, maar wil dit ook stimuleren bij bewoners en bedrijven. Zij maken immers de meeste kilometers in Zaanstad. Met de subsidieregeling ‘semi-openbare oplaadpunten’ geeft Zaanstad invulling aan dit voornemen. Het beoogde resultaat is minimaal 25 extra oplaadpunten in de gemeente.

Een groeiend aantal ondernemers en bewoners van Zaanstad rijdt al rond met een elektrische of hybride auto. Zo was de subsidiepot voor ondernemers voor de aanschaf van elektrische auto’s in Zaanstad binnen anderhalve maand op. Met het plaatsen van een oplaadpunt draagt uw organisatie bij aan een duurzame stad. Daarnaast wordt uw bedrijf of instelling extra aantrekkelijk voor bezoekers en klanten met een elektrische of hybride auto.

Slot

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website of bel met projectleider elektrisch vervoer Tom Groot via telefoonnummer 14075. U kunt ook een mail sturen naar duurzaan@zaanstad.nl. Het aanvraagformulier vindt u tevens op www.zaanstad.nl/klimaat of via de zoekterm “subsidie oplaadpunt”.

Verslag vrijwilligersbijeenkomst Zaandelta

Op woensdagavond 26 juni vond het jaarlijkse uitje plaats voor de vrijwilligers van Zaandelta. Alle betrokkenen van Zaandelta trekken er hard aan om Zaandelta op de kaart te zetten en de leden tevreden te krijgen en te houden. Dat gebeurt allemaal dankzij de hulp en ondersteuning van vele vrijwilligers, die zich jaarlijks geheel belangeloos voor de vereniging inzetten. Het jaarlijkse uitje is een manier om de vrijwilligers te bedanken.

Dit jaar werd de boog op spanning gezet tijdens een clinic handboogschieten van Broek Events. Begeleider Robbert leerde ons de beginselen van deze oeroude sport aan. De groep werd in twee teams verdeeld en mochten na een paar pijlen te hebben geoefend, het tegen elkaar opnemen. Degene met de meeste punten, hadden de ronde gewonnen. Het was een spannende strijd tussen de teams, die gelijk op gingen.boogschieten

Voor de finale ronde plakte Robbert een ballon op de roos, met als doel deze stuk te schieten en zo dicht mogelijk bij de roos te komen. Spanning en hilariteit alom! Vooral toen de wind parten ging spelen en de ballonnen met alle winden mee waaiden. Uiteindelijk kwam team twee kwam als winnaar uit de bus en mocht dit vieren met een fles heerlijke bubbels.

Na het boogschieten stond er een heerlijke barbecue en buffet klaar. Onder het genot van een hapje en drankje werd de tactiek nog even doorgenomen. Peter Bottelier sprak de groep toe en bedankte de vrijwilligers voor de inzet het afgelopen jaar.

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Stem op Francis als uitblinker ROC

Francis Melchers is studente op het ROC Zaandam en genomineerd als uitblinker van de opleiding. Deze prijs heeft zij gewonnen en doet nu mee voor de landelijke verkiezing.

Er zijn 44 deelnemers en er worden er 3 genomineerd. U kunt op Francis Melchers van het ROC Zaandam stemmen door deze link te openen: http://www.ditismbo.nl/uitblinkers/2013/francis-melchers en te stemmen via de stem op mij button.

Via de link is er ook een promotiefilmpje te zien van Francis waar ze haar profiel promoot voor de uitblinker prijs.francis melchers

 

Francis heeft de opleiding toerisme gedaan en gaat door naar het HBO. De opleiding toerisme is partner van Zaandelta bij het inhuren van hostesses via Hostess Zaan.

Toename inbraken en frauduleuze mailing

 

In Zaandam is er de laatste tijd een flinke toename van inbraken bij bedrijven. In het gebied Zaandam-West, grofweg tussen het ROC en het Westerspoor zijn er onlangs verschillende inbraken gepleegd, ca. 1 inbraak per drie dagen.toename inbraken
Wij vragen u dan ook om extra bedachtzaam te zijn op verdachte situaties en direct contact op te nemen met de meldkamer: 0900-8844 of bij spoed uiteraard 112.
Zorg dat u goed beveiligd bent en neem eventueel extra aanvullende maatregelen.

Ook gaat er een frauduleuze mailing rond waarbij een partij zich voordoet als de Kamer van Koophandel en vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van eigenaren en vennoten van ondernemingen.
De Kamer van Koophandel benadrukt met klem dat deze brief niet van hen afkomstig is en vraagt ondernemers extreem alert te zijn en geen gehoor te geven aan de oproep in deze brief.

De brief is afkomstig van J.H. de Brink. Deze persoon doet zich voor als een medewerker van de Kamer van Koophandel, Landelijke Register Administratie. De persoon maakt daarbij ook misbruik van het KvK-logo. Er wordt gerefereerd aan ‘nieuwe wetgeving’. De mailing is gericht op het verzamelen van identiteitsgegevens. Tezamen met het KvK-registratienummer kunnen fraudeurs met deze informatie grote schade aanrichten aan het bonafide bedrijfsleven. Ondernemers die reeds hebben gereageerd kunnen aangifte doen bij de politie.

De Kamer van Koophandel heeft verschillende kanalen ingezet om ondernemers te waarschuwen en zal dit de komende tijd blijven doen. Voor meer informatie over deze kwestie en een voorbeeld van de brief kunnen ondernemers terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Voor meer informatie over acquisitiefraude kunnen ondernemers terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude.
Hier vindt u de voorbeeldbrief.

 

 

 

Willem-Alexander en Maxima naar Zaanstad!

 

Op vrijdag 14 juni 2013 komen koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Zaanstad! Dit bezoek is onderdeel van de koningstour langs de provincies. Uiteraard is de gemeente Zaanstad blij met dit bezoek en met deze mooie kans om een bijzonder deel van onze stad te laten zien: het Hembrugterrein.

Willem en maxima
Bron: Lindamagazine

De koning en koningin worden om 15:35 uur op het Hembrugterrein verwacht, aan de
Hemkade 18 in Zaandam. Tijdens de wandeling die zij over het terrein maken, maken zij kennis met
de Juvat Dance Academy, met SmaakExplosies, met de grondschilderingen van
basisschoolleerlingen De Voorzaan onder leiding van Olivier Rijcken, met FluXus, met designer Dirk
van der Kooij en natuurlijk met het Hembrugterrein —geschiedenis, heden en toekomst- zelf.

Om 15:55 uur vertrekken koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Haarlem, waar zij de koninklijke tour van 14 juni afsluiten. Gemeente Zaanstad zou de koning en koningin graag meer mooie Zaanse locaties laten zien, maar dat is gezien de duur van het bezoek (20 minuten) helaas niet mogelijk.

Hembrugterrein
Gebouw op het Hembrugterrein

Winkeliers en bedrijven worden gevraagd om de vlag uit te hangen (zonder wimpel) en de winkel of het bedrijf een koninklijke uitstraling te geven.

Bezoekers wordt gevraagd met de bus of fiets te komen.

Actuele informatie kunt u vinden op: www.zaanstad.nl/koninginzaanstad .

Zaandelta bij Community Breakfast

Bestuurslid Peter Bottelier was op donderdag 30 mei aanwezig bij het Community Breakfast van het revalidatiefonds bij VMBO Compaen.

Wat is het Community Breakfast?
Het Community Breakfast is een succesvol concept van het Revalidatiefonds. Tijdens deze informele bijeenkomst was er de mogelijkheid om met jongeren met een handicap te spreken over werkmogelijkheden en wat u als werkgever aan deze potentiële arbeidskracht hebt.

Wie organiseerde dit ontbijt in Zaandam?
Het Revalidatiefonds organiseerde samen met stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad, de stichting Zaan Primair en CAP100 het Community Breakfast.
De stichting Zaan Primair verzorgt openbaar primair onderwijs voor ruim 7000 leerlingen in 28 scholen in Zaanstad; de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs verzorgt openbaar voortgezet onderwijs voor ruim 6000 leerlingen in het havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs. De vmbo- leerlingen van de afdeling Consumptief van één van de OVO-scholen nemen de (voor) bereiding en de organisatie van het ontbijt voor hun rekening.003

CAP100 is een initiatief van de Lucille Werner Foundation en maakt zich sterk voor arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke beperking. Grote bedrijven hebben zich aangesloten bij CAP100.

Wat was het doel van deze bijeenkomst?

  • ontdekken wat jongeren met een handicap voor uw organisatie kunnen betekenen.
  • meedenken aan verhoging van de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap.
  • netwerkcontacten opdoen binnen de Zaanstreek.

Het programma startte om 8.00 uur met korte inleidende presentaties. Vervolgens vond er aan elke tafel een korte discussie plaats. De ervaring heeft geleerd dat zo’n tafel met een goede aanbeveling komt! Na de discussie was er u de gelegenheid om één op één netwerkgesprekken te voeren.

Meer informatie?

Mocht u nadere informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met Niko Persoon (075 650 48 88) of Annette Hoeksema (06 52007741).

Duurzaamheidsbijeenkomst Zaandelta bij DC AH

Op donderdag 30 mei organiseerde Business Network Zaandelta de duurzaamheidsbijeenkomst bij het Distributiecentrum van Albert Heijn. Op het programma stonden een rondleiding, presentaties, een aantal stands om te bezoeken en de borrel. Alles vanuit het oogpunt duurzaamheid.SAMSUNG

Directeur Herman Dupon ontving de genodigden hartelijk en gaf de gelegenheid tot een rondleiding in het enorme gebouw. Langs de brug konden we neerkijken op de drukke bedoening op de werkvloer. De karren reden af en aan om de goederen te verdelen over de pallets en te zorgen dat de juiste hoeveelheid naar de juiste winkel gebracht kon worden.

Bij terugkomst wachtte ons een presentatie van Herman Dupon over Albert Heijn in het algemeen en de maatregelen die men heeft genomen op duurzaamheidsgebied. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van elektrisch vervoer en het stimuleren van leveranciers, klanten en medewerkers om ook duurzaam te denken en te handelen.

Michel Vlaswinkel van Mercedes Benz nam het stokje over en vertelde hoe Mercedes met zijn personenauto’s en vrachtwagens het milieu probeert te ontlasten. Naast milieuvriendelijke auto’s, trainen ze ook chauffeurs op een andere manier te rijden om zo duurzaam mogelijk om te gaan met de auto’s en het milieu.

Gijs van Wijk van Gemeente Zaanstad vertelde hoe de gemeente duurzaam probeert te denken. Hij gaf aan dat het niet alleen voor het milieu nodig is, maar ook in de portemonnee kan schelen. Gemeente Zaanstad heeft afspraken gemaakt met de energieleverancier om elk jaar een daling in de energiekosten teweeg te brengen. Daarvoor moet de energieleverancier met oplossingen komen om het energiegebruik te laten dalen. Dit scheelt in de kosten en in het gebruik van energie.

SAMSUNG
Peter Bottelier bedankt de sprekers voor hun bijdrage. V.l.n.r. Peter Bottelier van Zaandelta, Michel Vlaswinkel van Mercedes Benz, Gijs van Wijk van Gemeente Zaanstad en Herman Dupon van DC AH.

Om 18.15 worden de presentaties beëindigd en bedankt Peter Bottelier van Zaandelta de heren voor de duidelijke presentaties. Op de gang waren een aantal stands aanwezig, onder andere van Swart Electrotechniek met informatie over zonnepanelen en Bto Zaanstad met informatie over subsidies op duurzaamheidsgebied. Met heerlijke hapjes en drankjes werd de middag afgesloten.

Business Network Zaandelta bedankt alle aanwezigen en presentatoren voor hun aanwezigheid en deelname. In het bijzonder bedankt Zaandelta DC Albert Heijn voor het aanwezig mogen zijn op deze locatie.

Bekijk hier meer foto’s.

Zaans Ondernemers Netwerk ZON heeft een nieuwe voorzitter

 

De belangenvereniging voor ondernemers in de Zaanstreek, Zaans Ondernemers Netwerk (ZON), heeft per 14 mei een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Jan Folkerts. De al vele jaren in Noord-Holland wonende Folkerts zal als opvolger van Eric Lankhorst de nieuwe voorman van ZON worden. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 14 mei werd niet alleen een nieuwe voorzitter gekozen maar ook vice voorzitter Roel Hart werd opgevolgd. De Zaanse ondernemer Peter Bottelier treedt in zijn voetsporen. Voormalig voorzitter van ZON, de heer Lankhorst: “We hebben het volste vertrouwen in Jan en Peter en verwachten dat zij, met hun kennis en ervaring van de verschillende dossiers, het ondernemerschap in de stad en de streek, onze vereniging verder zullen opstuwen in de vaart der volkeren”.  Lankhorst en Hart werden respectievelijk tot Lid van Verdienste en Erelid van ZON benoemd.

Folkerts, sinds 1974 werkend bij Ballast Nedam (waarvan de laatste 16 jaar als directeur van de regio Noord West, opererende in Zaandam op de Achtersluispolder) kent het gebied goed en heeft in zijn bijna veertigjarige loopbaan een breed netwerk op kunnen bouwen. Hij is bestuurslid bij Stichting Infra Bindt en lid van de Energyboard van de Provincie Noord-Holland.

Jan Folkerts
De nieuwe voorzitter Jan Folkerts

Vice voorzitter Bottelier is al drie jaar bestuurslid bij ZON, geboren en getogen Zaankanter en onderneemt al 20 jaar vanuit het bedrijvenpark Westerspoor. Actief op meerdere fronten waaronder gebouwbeheer, projectmanagement, de Regio commissie KvK, adviescommissie Nieuw Hembrug en stimulering arbeidsmarkt en onderwijs. Daarnaast is hij bestuurs- en erelid bij Business Network Zaandelta.

Het dagelijks en algemeen bestuur is blij met de nieuwe voormannen. Jantine Konijn regiomanager ZON; “Met Folkerts en Bottelier zetten we de belangenbehartiging stevig door, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Jan Folkerts: “De focus ligt op de organisatiegraad van het MKB te laten toenemen, ondernemersschap de ruimte te geven in de Zaanstreek  o.a. door een luisterend oor te zijn voor de ondernemers en in gesprek te blijven met de overheden. Peter Bottelier: “Als trotse Zaankanter zal ik het goede werk van ZON voortzetten in dit sterke team. Mijn speerpunten zijn het verder uitbreiden van de communicatie intern en extern, meer betrokkenheid stimuleren tussen arbeidsmarkt en onderwijs en uitbreiden van de PR activiteiten in samenwerking met de plaatselijke overheden en ondernemers.”

Tijdens de ALV nam ZON ook afscheid van Jaap Knap. Hij was bestuurder van MKB Zaanstreek voor de fusie met OZ en daarna van ZON. Hij heeft in het voorjaar zijn bedrijf Knap Transport verkocht en gaat zich op andere dingen richten.

Eric Lankhorst en Roel Hart
Scheidend voorzitter Eric Lankhorst en vice voorzitter Roel Hart worden bij monde van nieuwe vice voorzitter Peter Bottelier benoemd tot respectievelijk Lid van Verdienste en Erelid van ZON

GZ OfficeXperience derde plaats

Op woensdag 24 april vond de de Ondernemersverkiezing van Noord Holland plaats. Lid van Business Network Zaandelta, GZ officeXperience was genomineerd voor MKB midden maar haalde de finale helaas niet. Er was te veel concurrentie in deze categorie van andere prachtige bedrijven.

In de verkiezing van de publieksprijs eindigde GZ op de 3e plaats van de 30 genomineerden! Toch een prachtige prestatie! Business Network Zaandelta feliciteert Wout van Laar van GZ officeXperience met het behaalde resultaat.

Winnaar in deze categorie werd Vomar supermarkten en tweede K.Dekker Aannemersbedrijf.014

Training Veilig in de Winkel / module overvallen

 

Op dinsdag avond 02 april 2013 werd bij Ranzijn Tuin en Dier de aftrap gegeven van een serie van drie trainingsavonden Veilig in de Winkel / module overvallen.  De training wordt gegeven door HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel) en door de gemeente Zaanstad gratis aangeboden aan winkel bedrijven in ons gebied. Business Network Zaandelta heeft voor de organisatie zorg gedragen door alle leden twee maal via de mail uit te nodigen en niet leden persoonlijk te benaderen. De volgende trainingen zullen plaats vinden bij Dekker Watersport (09 april) en Hornbach (10 april).

veilig in de winkel - 1

Na een korte kennismakingsronde met de deelnemers, trainer Alwin en acteur Floris werden ervaringen gedeeld en praktische tips gegeven. Belangrijkste tip is om het de overvaller zo prettig mogelijk te maken, waardoor de overvaller weer zo snel mogelijk de winkel uit is.  Het is niet de opzet de overvaller te overmeesteren, maar juist er aan mee te werken om de overvaller zo snel mogelijk weer te laten vertrekken.

Het tweede deel van de training bestaat uit het nabootsen van (mogelijke) praktijksituaties en hoe hiermee om te gaan. Acteur Floris wist zich goed te verplaatsen in de rol van overvaller  en joeg ons af en toe de stuipen op het lijf.

Al met al een nuttige en leerzame avond waarbij iedereen een certificaat en een nuttige informatie brochure ontving. Trainer Alwin sloot de training af met de wijze woorden “Ik hoop dat jullie niets aan deze training hebben gehad” en de stelling “Een overval zonder schade bestaat niet. Er is altijd schade ook al zijn er geen materiële zaken meegenomen, de slachtoffers hebben altijd schade opgelopen”.

veilig in de winkel - 2

Voor de trainingsavonden op 09 en 10 april zijn nog een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. Mocht u interesse hebben, meldt u zich aan via het secretariaat.