Politiek Café

Voor het zomerreces hebben de raadsleden namens het georganiseerd bedrijfsleven ons verkiezingsmanifest ontvangen met daarbij de uitnodiging om op woensdagavond 11 september met ons hierover in gesprek te gaan. Met het oog op de verkiezingen in maart en de begrotingsonderhandelingen in het najaar treft u onderstaand het programma en de bespreekpunten aan, die wij aan de hand van stellingen met u willen bediscussiëren.

Programma:

18.30 uur  Inloop koffie/thee
19.00 uur  Inleiding/ welkomstwoord  – dhr.  Jan Folkerts – voorzitter ZON
19.05 – 19.30 uur  Rondje langs de lijsttrekkers met de vraag – Wat doet uw partij voor de ondernemers en de economie en waar moet niet of juist wel op bezuinigd worden?

19.30 – 20.45 uur Debat met zaal oa over:
– Positie Zaanstad in de MRA mbt clusters/speerpunten Zaanstad
– Winkelleegstand terugdringen en vermijden
– Bereikbaarheid van de stad
– Bedrijventerreinen- ruimte om te ondernemen/ leegstand op bedrijventerreinen
– Arbeidsmarkt en Onderwijs

20.45 uur  Slotwoord – Samenvatting
20.50 uur  Borrel
Locatie: Business Center Westerspoor, Kleine Tocht 7, Zaandam

U kunt zich aanmelden bij: Tamara Mol, secretariaat ZON, email: secretariaat@zonvooru.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Graag vóór 6 september reageren.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ZON,

Voorzitter Jan Folkerts en Vice voorzitter Peter Bottelier

Help mee levens te redden!

 

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen van Business Network Zaandelta vraagt uw aandacht voor het volgende:

Veel bedrijven zijn in het bezit van een AED, oftewel een Automatische Externe Defibrillator, voor het geval iemand een hartstilstand krijgt.

De eerste zes minuten nadat iemand door een hartstilstand is getroffen, zijn essentieel. Het zo snel mogelijk defibrilleren van een patiënt is van groot belang voor de kans op overleving. Het is dan ook belangrijk om te laten weten dat er een AED bij u op het bedrijf aanwezig is, ook voor mensen buiten uw bedrijf.

U kunt dit aanmelden via www.aed4.eu. Het UMC St Radboud heeft deze site gelanceerd om de aed logoAED’s in kaart te brengen. Via deze website wil het ziekenhuis zoveel mogelijk gegevens over de locatie en toepassingsmogelijkheden van AED’s in Nederland verzamelen en verspreiden. Hierdoor is het enerzijds mogelijk voor mensen om te zien waar in hun wijk een AED beschikbaar is, voor het geval die ooit nodig mocht zijn.

Daarnaast is het mogelijk om deze gegevens door middel van mobiele telefoons en internet beschikbaar te maken voor gebruik bij een onwelwording, nadat een ambulance is gewaarschuwd en met reanimatie is gestart.

Mocht u in het bezit zijn van een AED, vragen wij u dit te melden op deze website. Zo helpt u mee levens te redden!

Zou u ons ook via een mail kunnen melden wanneer u een AED heeft?

Bedankt voor uw medewerking!
Werkgroep KVO

Verkiezingsmanifest

Verkiezingsmanifest

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voor bewoners, bestuurders, politici maar ook voor ondernemers altijd een belangrijk moment. Wie gaat de komende vier jaar de stad besturen en, nog belangrijker, wat wordt hun agenda?

ZON heeft samen met de aangesloten bedrijvenvereniging een verkiezingsmanifest opgesteld. Hierin staan de belangrijkste wensen aan de lokale politiek.

Het manifest vindt u hier.

Subsidieregeling semi-openbare oplaadpunten


Per 4 juni 2013 kunnen bedrijven en instellingen met een eigen parkeerterrein subsidie aanvragen voor een oplaadpunt in de gemeente Zaanstad. Dit is een oplaadpunt op privaat terrein, dat wel voor iedereen met een elektrische auto toegankelijk is. De gemeente Zaanstad wil met de subsidieregeling het tekort aan oplaadpunten in de gemeente terugdringen. Met de subsidieregeling worden er minimaal 25 extra oplaadpunten gerealiseerd.

Elektrisch vervoerelektrisch vervoer1

Elektrisch vervoer is in opkomst. Steeds meer bewoners en bedrijven ontdekken de (fiscale) voordelen en elektrisch rijden. Het is stil, schoon en zuinig. En het draagt bij aan een innovatieve, bereikbare en milieuvriendelijke stad. Het aantal elektrische auto’s is in 2012 verviervoudigd en zal eind dit jaar toenemen tot 20.000. Wanneer deze ontwikkeling doorzet zullen er in 2025 naar verwachting 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Het kabinet stimuleert elektrisch rijden met fiscale voordelen: 0% bijtelling, geen motorrijtuigenbelasting en geen BPM.

Voorwaarden

De parkeerplaats waar het oplaadpunt wordt geplaatst moet in Zaanstad liggen, geschikt zijn voor het laden van elektrische (bestel)auto’s, en toegankelijk en herkenbaar zijn als parkeerplaats voor elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gedurende de openingstijden van de onderneming toegankelijk zijn voor derden. Werknemers van de aanvrager worden niet gezien als derden. Ten slotte moet het oplaadpunt interoperabel zijn. Dat betekent dat iedereen met een laadpas kan laden op het oplaadpunt. Meer informatie over het plaatsen van oplaadpunten kunt u onder andere vinden via de website van de ANWB of van UNETO-VNI.

Subsidiebedrag

Er wordt maximaal € 2.000,- subsidie verleend voor de aanschaf en aanleg van een oplaadpunt. De daadwerkelijke kosten van een oplaadpunt lopen uiteen van € 1.000,- tot € 2.000,-, afhankelijk van het type en luxe segment. Per extra oplaadpunt wordt er maximaal € 1.000,- verleend (met een maximum van vier). De subsidie bedraagt echter nooit meer dan de gemaakte kosten voor de aanschaf en aanleg van de oplaadpunten. Alle voorwaarden zijn te lezen in de beleidsregels, te vinden op de website www.zaanstad.nl/klimaat, of via de zoekterm “subsidie oplaadpunt’.

Klimaatneutraal

De gemeente Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Zo’n duurzame stad bereiken we alleen als de gemeente samenwerkt met bewoners en bedrijven in Zaanstad. De gemeente investeert in deze ambities door reductie van energiegebruik, productie van duurzame energie en het werken aan innovatieve oplossingen.

elektrisch vervoer2Een voorbeeld van zo’n innovatieve oplossing is elektrisch vervoer. De gemeente probeert zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven door elektrisch te rijden met dienstauto’s en scooters, maar wil dit ook stimuleren bij bewoners en bedrijven. Zij maken immers de meeste kilometers in Zaanstad. Met de subsidieregeling ‘semi-openbare oplaadpunten’ geeft Zaanstad invulling aan dit voornemen. Het beoogde resultaat is minimaal 25 extra oplaadpunten in de gemeente.

Een groeiend aantal ondernemers en bewoners van Zaanstad rijdt al rond met een elektrische of hybride auto. Zo was de subsidiepot voor ondernemers voor de aanschaf van elektrische auto’s in Zaanstad binnen anderhalve maand op. Met het plaatsen van een oplaadpunt draagt uw organisatie bij aan een duurzame stad. Daarnaast wordt uw bedrijf of instelling extra aantrekkelijk voor bezoekers en klanten met een elektrische of hybride auto.

Slot

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website of bel met projectleider elektrisch vervoer Tom Groot via telefoonnummer 14075. U kunt ook een mail sturen naar duurzaan@zaanstad.nl. Het aanvraagformulier vindt u tevens op www.zaanstad.nl/klimaat of via de zoekterm “subsidie oplaadpunt”.

Verslag vrijwilligersbijeenkomst Zaandelta

Op woensdagavond 26 juni vond het jaarlijkse uitje plaats voor de vrijwilligers van Zaandelta. Alle betrokkenen van Zaandelta trekken er hard aan om Zaandelta op de kaart te zetten en de leden tevreden te krijgen en te houden. Dat gebeurt allemaal dankzij de hulp en ondersteuning van vele vrijwilligers, die zich jaarlijks geheel belangeloos voor de vereniging inzetten. Het jaarlijkse uitje is een manier om de vrijwilligers te bedanken.

Dit jaar werd de boog op spanning gezet tijdens een clinic handboogschieten van Broek Events. Begeleider Robbert leerde ons de beginselen van deze oeroude sport aan. De groep werd in twee teams verdeeld en mochten na een paar pijlen te hebben geoefend, het tegen elkaar opnemen. Degene met de meeste punten, hadden de ronde gewonnen. Het was een spannende strijd tussen de teams, die gelijk op gingen.boogschieten

Voor de finale ronde plakte Robbert een ballon op de roos, met als doel deze stuk te schieten en zo dicht mogelijk bij de roos te komen. Spanning en hilariteit alom! Vooral toen de wind parten ging spelen en de ballonnen met alle winden mee waaiden. Uiteindelijk kwam team twee kwam als winnaar uit de bus en mocht dit vieren met een fles heerlijke bubbels.

Na het boogschieten stond er een heerlijke barbecue en buffet klaar. Onder het genot van een hapje en drankje werd de tactiek nog even doorgenomen. Peter Bottelier sprak de groep toe en bedankte de vrijwilligers voor de inzet het afgelopen jaar.

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Stem op Francis als uitblinker ROC

Francis Melchers is studente op het ROC Zaandam en genomineerd als uitblinker van de opleiding. Deze prijs heeft zij gewonnen en doet nu mee voor de landelijke verkiezing.

Er zijn 44 deelnemers en er worden er 3 genomineerd. U kunt op Francis Melchers van het ROC Zaandam stemmen door deze link te openen: http://www.ditismbo.nl/uitblinkers/2013/francis-melchers en te stemmen via de stem op mij button.

Via de link is er ook een promotiefilmpje te zien van Francis waar ze haar profiel promoot voor de uitblinker prijs.francis melchers

 

Francis heeft de opleiding toerisme gedaan en gaat door naar het HBO. De opleiding toerisme is partner van Zaandelta bij het inhuren van hostesses via Hostess Zaan.

Toename inbraken en frauduleuze mailing

 

In Zaandam is er de laatste tijd een flinke toename van inbraken bij bedrijven. In het gebied Zaandam-West, grofweg tussen het ROC en het Westerspoor zijn er onlangs verschillende inbraken gepleegd, ca. 1 inbraak per drie dagen.toename inbraken
Wij vragen u dan ook om extra bedachtzaam te zijn op verdachte situaties en direct contact op te nemen met de meldkamer: 0900-8844 of bij spoed uiteraard 112.
Zorg dat u goed beveiligd bent en neem eventueel extra aanvullende maatregelen.

Ook gaat er een frauduleuze mailing rond waarbij een partij zich voordoet als de Kamer van Koophandel en vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van eigenaren en vennoten van ondernemingen.
De Kamer van Koophandel benadrukt met klem dat deze brief niet van hen afkomstig is en vraagt ondernemers extreem alert te zijn en geen gehoor te geven aan de oproep in deze brief.

De brief is afkomstig van J.H. de Brink. Deze persoon doet zich voor als een medewerker van de Kamer van Koophandel, Landelijke Register Administratie. De persoon maakt daarbij ook misbruik van het KvK-logo. Er wordt gerefereerd aan ‘nieuwe wetgeving’. De mailing is gericht op het verzamelen van identiteitsgegevens. Tezamen met het KvK-registratienummer kunnen fraudeurs met deze informatie grote schade aanrichten aan het bonafide bedrijfsleven. Ondernemers die reeds hebben gereageerd kunnen aangifte doen bij de politie.

De Kamer van Koophandel heeft verschillende kanalen ingezet om ondernemers te waarschuwen en zal dit de komende tijd blijven doen. Voor meer informatie over deze kwestie en een voorbeeld van de brief kunnen ondernemers terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Voor meer informatie over acquisitiefraude kunnen ondernemers terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude.
Hier vindt u de voorbeeldbrief.